Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 2-3 vt 2020

Skapad 2018-06-13 13:34 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 2 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Här kan du skriva kopplingen till kursplanens syfte, eller direkt koppla genom genom "koppla-ikonen" i menyn ovan. 

Det betyder att du ska kunna/ känna till

Du ska kunna/känna till

 • bidra och vara aktiv när vi har samtal och genomgångar
 • lyssna och komma ihåg viktig fakta när vi ser på film eller har genomgång.
 • namn på olika kroppsdelar som vi har jobbat med och förstår deras funktion
 • några inre organ och deras funktion 
 • varför vi har muskler och skelett
 • berätta vad kroppen behöver för att må bra
 • namnge våra sinnen och kunna berätta något om dem.  
 • genomföra och dokumentera en enkel undersökning/experiment

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

 • läsa faktatexter
 • se på film, internet och bilder
 • samtala och ställa frågor
 • lyssna på fakta
 • göra undersökningar
 • spela spel om kroppen
 • sjunga sånger om kroppen
 • uppleva med dina sinnen
 • beskriva upplevelser, undersökningar och iakttagelser i egna bilder eller texter
 • utifrån film eller faktatexter öva på att skriva ner vad du tycker är viktig fakta på tankekarta eller med stödord. Du skriver vad du kan i din temabok och visar en fröken.

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om vad som får dig att må bra ur ett hälsoperspektiv (sambandet mat - motion - hälsa)
 • muntligt och skriftligt berätta om några kroppsdelar och dina sinnen
 • delta i undersökningar och dokumentera dem
 • bidra och vara aktiv när vi har samtal och genomgångar
 • dokumentera det du lärt dig

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: