Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons projektbeskrivning Falkenbergs förskolor 2018/2019

Skapad 2018-06-13 13:46 i Ängens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Syftet på Vallmon är att tillsammans uppleva och erfara olika matematiska begrepp! Vi känner att det finns ytterligare andra viktiga "värden" som vi vill att vår verksamhet genomsyras av - empati, vänskap, fri lek, glädje, trygghet, god självkänsla, identitetsskapande.

Innehåll

Uppstart projektplanering 

Under föregående år såg vi att barnen inspirerandes av varandra och gärna hjälpte varandra med att bygga och skapa i olika sammanhang, detta vill vi fortsätta att uppmuntra. Vi kommer fortsätta att möjliggöra för barnen att uttrycka sig på olika sätt och med olika material, alla behöver inte göra likt.  Vi pedagoger kommer vara lyhörda för barnens intressen och frågor och bygga vår undervisning utifrån det. Vi strävar efter att möjliggöra för barnen att få mer inflytande och delaktighet i det som händer på förskolan.

Matematiken kommer får ta större plats i miljön både inne och ute. Vi kommer arbeta vidare med blue boot.

Vi känner att vi behöver förbättra oss på att arbeta i mindre grupper, då vi upplever att samspelet blir så mycket bättre när vi gör det, samt att vi kan fånga upp lärande i sådana situationer. 

 

 

Formulering av syfte

Syftet på Vallmon är att tillsammans uppleva och erfara olika matematiska begrepp! Vi känner att det finns ytterligare andra viktiga "värden" som vi vill att vår verksamhet genomsyras av - empati, vänskap, fri lek, glädje, trygghet, god självkänsla, identitetsskapande.

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vi vill skapa en samverkan med vårdnadshavare i kommande projekt. Vi pratar om att ha en figur/gosedjur som får följa med barnen hem över helgen (i turordning) där figuren i skrift uttrycker en eller flera matematiska utmaningar, som vårdnadshavare hjälper att dokumentera i såväl skrift som bild.

Vi arbetar vidare med dokumentation via Unikum, där vårdnadshavare kan ta del av projektet via våra veckobrev. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi försöker se över våra lärmiljöer med "kritiska" ögon och vågar anpassa miljöer utifrån vad vi tror blir bäst, att placera om till exempel för vår samling är. Med tanke på att vi försöker dela upp oss i mindre grupper, blir även utevistelse (utflykt till skogen) en del av vår lärmiljö.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

 Vi kommer att arbeta i mindre grupper och repetera samma sak flera gånger, och uppleva samma begrepp på olika sätt. Vi har pratat om att vi vill komma igång med att jobba med C3B4ME, att barnen ska vara en tillgång för varandra och att det ska uppmuntras. 

 
Vi arbetar med kontinuerlig dokumentation i Unikum (veckobrev) där barnet har möjlighet att ta del av dokumentation även hemma med familjen

 

Kompetensutveckling

Vi har kompetensutvecklat oss i form av Läslyft och work-shop (Blue-Bots). Det finns intresse för att kunna mer om QR-koder.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Efter att ha reflekterat över vår dokumentation (veckobrev Unikum) ser vi ett undersökande och intresse hos barnen där de bygger kojor (tjuv/polis/fängelse), har lek i sandlådan med restaurang och affär men också annat undersökande som att "gräva djupt ner till lavan". Genomgående i verksamheten ser vi att barnen också intresserar sig för att mäta olika saker - sig själva och jämföra med varandra, pinnar, paprikabitar. Barnen uttrycker själva att de "gör matematik", och visar förståelse för att matematik är mer än bara 1+1. Vi har introducerat Blue Bots och enkel programmering vilket lockar barnens nyfikenhet.

 

Formulera mål

Mål från Läroplanen:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och lever sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra." Detta betyder för oss att vi vill att barnen ska kunna hjälpa varandra, och sätta sig in i varandras perspektiv. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp." Detta betyder för oss att vi vill att barnen ska lära känna olika begrepp såsom, lång/längre/längst, hög/högre/högst, liten/mindre/minst mm. och använda sig av dessa i lek och vardag.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: