Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans projekt beskrivning 2018/19

Skapad 2018-06-13 13:48 i Slöinge förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Hur sår vi mattefrön i vardagen?väcka glädje

Innehåll

Uppstart projektplanering

Från förra årets utvärdering tar vi med oss lärdomar och vilka utvecklingsområden vi kan ta med oss till denna uppstart av projektet.
 
Normer och värden
-Komma iväg till skogen mer
-Uppmärksamma de barnen som inte syns och hörs ännu mer
-Göra våra värdeord levande och synliga på förskolan

 

Utveckling och lärande

-Fortsätta med matematiken och utveckla våra reflektioner med barnen. Göra barnen mer delaktiga i dokumentationsprocessen. Inflytande och delaktighet

-Vi kan bli bättre på att göra barnen mer delaktiga i dokumentation, använda IPad och tv:n ännu mera. Att söka fakta tillsammans med barnen

på Ipad

Matematik

-Göra barnen mer delaktiga vid dukning till lunch. Lösa fler matematiksagor. Få in den digitala världen i verksamheten tex matte appar. Använda Ipaden för att utveckla sitt utforskande tillsammans med en vuxen.

Språk

-Mer rim och ramsor och sjunga ännu mera.

Lärandeidentitet

-Använda Ipaden och tv:n mer för att utveckla sitt utforskande tillsammans med en vuxen. Att vi som pedagoger får tid till att söka mer information så vi kan motivera och inspirera till mer lärande

 

Formulering av syfte

Vi vill tillsammans med barnen skapa ett positivt förhållningssätt till matematik i leken, projektet och vardagliga situationer. 
Tillsammans med barnen gör vi dem medvetna om deras matematiska lärande

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Föräldrar kan följa barnens progression på unikum, få större förståelse för barnens vardag på förskolan skriva inlägg till oss som vi pedagoger kan ta del av. Detta blir en naturlig dialog mellan förskola och vårdnadshavare.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi har observerat barnen och sett att de vill bygga och konstruera med olika sorters material. De har byggt med stora mjuka klossar, magnetformar och små träklossar. Intresset har visat att det skulle behövas mer material, när de vill bygga högre.Vi har gjort föräldrarna delaktiga i vår projekt genom att de hemifrån tillsammans med barnen tagit med olika kartonger mm till förskolan. Vi kan jämföra kartongerna. Vilka former de har och sortera dem efter storlek mm. Vi vill se om de fortsätter använda dem i leken.

Vi har iordningställt ett rum där vi tänker samla mer material för bygglek. 

Undersöka material som finns i skogen. Skogens material kan användas till många olika aktiviteter.I skogen upptäcker vi matematiska begrepp tillsammans: stor-liten, högt-lågt mm

Vi ser att kuben nästan inte används. Vi har en tanke att vi kan göra om kuben till en magisk bygg och matematikhörna. Barnen har kanske tankar och idéer om hur vi skulle kunna göra. Denna ide kanske kan inspirera de mindre barnen till att vilja vara i hörnan och bygga.

Då vi bygger och konstruerar tillsammans lär vi oss utav varandra.Barnen berättar för kompisarna vad de olika formerna heter. Hur högt- brett- stabilt mm och vilket material som behövs för att de skall uppnå målet tillsammans.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi sorterar tillsammans dagligen då vi plockar undan saker efter oss vid lek och andra aktiviteter.

Barn och vuxna hjälps åt att göra siffror som täcks med olika material, te x wellpapp, sandpapper, ulligt material, metallkartong mm som gör att barnen kan känna och "skriva" siffran 1-5 med fingrarna. Undersöka siffror med våra sinnen.

Vi delar upp barnen i äldre och yngre grupp. Marie ansvarar för de äldre och Marja för de yngre.

Vi går till skogen med de äldre barnen 1 gång i veckan. På torsdagar går vi tillsammans med Nyckelpigans äldsta barn som blir en tvärgrupp. I skogen kan vi jämföra skogens eget material, där vi samtalar om olika begrepp,t ex stort- litet löv, lång och kort pinne.

Måla mjölkkartonger som vi tillsammans med barnen ser om vi kan bygga med.Vi kommer att komplettera med mera byggmaterial med barnen. I samband med konstruerandet introducerar pedagogerna begreppen hög-låg,lite-många mm.

En dag i veckan på  samlingen gör vi aktiviteter som är projektinspirerat. En pedagog dokumenterar vad som sker och sägs av barnen.Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentation om dem på t ex tv eller ipad och ser hur de uppfattar sitt lärande.     

Vi använder tv för att visa barnen dokumentation om det som de varit med om,skriver ner deras reflektioner och  visar för föräldrar på en dokumentationsvägg.

Vi gör inlägg på Unikum som visar barnens progression.

Vi skriver ut bilder till barnen som sätts ihop med en ring, så att barnen kan bläddra och titta när de själva vill.

Kompetensutveckling

Pedagogerna har fått inspiration av olika föreläsare som kommunen ordnat. Falkenbergs kommun kallar det"Utbildning Falkenberg". Vi har även fått ta del av Reggio Emilia inspirerat material.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi började att titta på en dokumentation som var en spontan lek med matematisk tema.  Vi har märkt att de frågat efter den bilbana som skapats och de har väck ett nytt intresse för ett material som de inte använt innan. Träklossar har fått en annan syfte. De har byggt med annat material både högt och lågt. När de byggt högt har materialet tagit slut, vi känner att barnen behöver mer material.Barnen har målat mjölkkartonger som vi tänker använda till att bygga större konstruktioner. Då de målat i flera omgångar kollade vi om de kunde komma på något mönster att måla kartongerna med.De tyckte det var roligt att måla prickar. Vi kommer att måla mer mönster för att det skall bli ett inspirerande material.
 
Vi har gjort en matematisk problemlösning tillsammans med fyra barn,där vi hade två kartonger som var diskade, vi ställde frågan om alla kunde få varsin att måla. Barnen fick tänka ut hur vi skulle lösa vem som skulle måla vilken kartong.
Vi har varit i skogen och då var barnen väldigt intresserade av att plocka kastanjer. Vi plockade stora, små och mittemellan kastanjer. Barnen benämnde kastanjernas storlek. Vi hör att barnen har de matematiska begreppen stor, liten, mycket och lite.  

När de större barnen varit vid skogskojan har de visat intresse för att fixa till den då de sett att den rasat lite. De letar upp de pinnar som behövs storleksmässigt för att passa till bygget. I kojan har vi sedan suttit och ätit frukt. De pratar om att de vill gå till kojan igen.

När vi bakar med playdoh leran kommer också stor, liten och mellan begreppen in. Leran har blivit figurer som blivit olika stora och som vi använts för att prata olikheter om och även hitta på lek och sagor med.

Då vi introducerade en ny bana som skulle konstrueras ihop så att bollar kunde rulla ner,var det många som blev engagerade, större barn från annan avdelning visade våra mindre hur man skulle få ihop den och det blev ett härligt samarbete.

 

Formulera mål

  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: