Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens projektbeskrivning 2018/2019

Skapad 2018-06-13 14:15 i Slöinge förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Vi jobbar med symbolernas kommunikativa värld.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi väljer till en början att fortsätta med projekt ” Ann-Louise mystiska sten” Där får vi se om barnen fortfarande har kvar intresset för detta. Vi kommer jobba med gruppstärkande aktiviteter i början av terminen. 

Formulering av syfte

Vi vill fördjupa oss i ämnet symboler tillsammans med barnen. Vi vet att barn lär genom sina interaktioner, tidigare erfarenheter och genom tvåvägskommunikation, där vuxna och barn lyssnar på och lär av varandra. 

SYFTE:

 • utvidga barnens ord och begreppsförråd.
 • ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet
 • att få barnen bli medvetna om att bilder kommunicerar med oss.

Gemensamt syfte för Slöinges förskolor:

Vi vill tillsammans med barnen skapa ett positivt förhållningssätt till matematik i leken, projektet och vardagliga situationer. 
Tillsammans med barnen gör vi dem medvetna om deras matematiska lärande

 

Vårdnadshavarnas delaktighet 

Vi funderar på att låta ett barn ta en bild på en symbol i sitt hem. Detta får sedan barnet berätta om för de andra. När vi hade föräldrarmöte så frågade vi föräldrarna om de ville skicka med gamla saker som de skulle slänga som vi kunde använda till att pyssla med och ha i vårt projekt om symboler. Föräldrarna fick också komma med förslag om vad de tyckte att vi kunde hitta på med barnen. Då fick vi förslaget att ha en dag där man fick ta med sig en leksak som man får leka med under dagen. Vid samlingen kunde då varje barn prata om sin leksak. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

 

Vi har försökt att skapa rum i rummet. Vi har ju en liten lokal så lärmiljön blir väldigt viktigt och måste ändras med gämna mellanrum. Just nu har vi en språkhörna. Där vill vi främja intresset för bokstäver och skrivandet. Alfabetet hänger uppe och vi har olika slags pennor att skriva med. Papper finns också tillgängligligt. Vi har också satt upp barnens namn och bild intill alfabetet. Eftersom barnen tycker det är roligt att skriva sitt namn och även kompisarnas namn. På fredagar har tar vi fram vår brevlåda. Där har barnen postat brev och teckningar som Truls är med och öppnar. Detta är också ett sätt att främja språket och en del i vår lärmiljö.

Spel, byggklossar, plus-plus, lego m.m har vi i en hylla. Där är också tanken på att vi ska byta ut leksakerna så att lärmiljön blir ny och inspirerande. Hyllans leksaker får representera en del av den matematiska lärmiljön. Vi hade önskat att vi kunde få mer utrymme för den sociala lärmiljön. Barnen har inte tillgång till docklek t.ex. Detta främjar ju inte det sociala samspelet och bearbetning av många saker som händer i barnens liv. Leken är tyvärr begränsad i våra lokaler. Vi får ibland låna de andras lokaler ( Nyckelpigan och Humlan) men detta är inte möjligt i den utsträckning som våra barn hade behövt. När barnen ska använda iPad så får de ofta sitta i en lugnare miljö som vi ofta skapar utanför Fjärilens lokaler. Vi har lärt oss hur vi ska använda lire av utrymmet precis utanför vår lokal. Vår lärmiljö är mer en IQ miljö än en EQ miljö just nu. Ett tag hade vi en del målarbilder som de fick måla i men vi tyckte att det tog bort mycket av barnens kreativitet. Nu uppmuntrar vi istället att måla själva eller måla av.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi som jobbar på Fjärilen ser det som vårat ansvar att locka fram lärandet då barnet visar intresse för symboler/tecken som dyker upp. Det är tillsammans med den visuella förmågan, olika upplevda händelser, interaktion med andra samt stöttning från omgivningen som gör att man utvecklar sin läs- och skrivförmåga. 
 
Vi delar regelbundet in barnen i mindre grupper och ger oss i väg på symboljakt. (Både inomhus och utomhus). Vi försöker skriva ner barnens kommentarer på dessa strövtåg. Vi låter även barnen använda paddan för att ta kort på symboler som dyker upp. I storgrupp går vi sedan igenom bilderna på TV:n och barnen får berätta vad dom sett och gjort. En pedagog ansvarar för kommunikationen med barnen medan den andra skriver ned barnens kommentarer. 
Några av bilderna sätts sedan upp på väggarna. Till bilderna har barnen också fått skriva kommentarer i en pratbubbla till ”sin” bild. Som vi satt upp i anslutning till bilden.

 

Kompetensutveckling

Vi läser på nätet om barn och symboler. Det finns ganska mycket att läsa där.

Vi har varit på föreläsning i Varberg om barns och symbolers kommunikativa värden.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

De gånger vi varit på lekplatsen ”Karlakull” besökte vi även den stora stenen, som ligger bredvid. Där uppmärksammade vi ett stort stort intresse hos barnen för symbolerna som var inristade på stenen. Vi som jobbar på Fjärilen ville ta vara på barnens vetgirighet och nyfikenhet kring symbolernas betydelse. 

Viktigt för vår barngrupp har blivit att göra oss bekanta med de symboler som finns i vår omgivning.

Vi har hittat symboler i källaren och runt förskolan och i förskolan. Barnen har fått ta egna bilder av symbolerna och har sedan i gemensam reflektion tillsammans pratat om dessa. Att höra och se barnens engagemang och fantasifulla förklaringar om vad symbolerna kommunicerar är härligt och inspirerande för både barnen och oss vuxna. Vi ser dock att vi måste begränsa oss i färre symboler och fördjupa oss i dessa. Självklart kommer vi ändå att låta barnen styra projektets riktning och vi vet inte säkert vad hur detta kommer att leda oss vidare.

Formulera mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: