Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2018-06-13 14:35 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Matris med progression, styrd av kunskapskraven i år 6.
Grundskola 1 – 3 Engelska
I åk 1-3 ska eleverna få möjlighet att väcka ett intresse för engelska, både tal och skrift. Eleverna får genom olika arbeten tillfälle att bli mer bekväma och testa sig fram.

Innehåll

Under detta arbete kommer du få lära dig engelska ord och fraser. Vad heter olika ord på engelska?

Undervisning

Vi kommer bl.a. att:

 • se filmer på engelska
 • hörövningar
 • samtalsövningar 
 • muntliga och skriftuppgifter

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • diskussioner
 • aktivt deltagande
 • diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska år 1-3

Rubrik 1

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Betyg E åk 6
Förstå tal
Eleven är nyfiken och visar intresse av talad engelska.
Eleven kan förstå några talade engelska ord.
Eleven kan förstå några talade engelska ord och fraser.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Eleven är nyfiken och visar intresse för skriven engelska.
Eleven kan förstå några skrivna engelska ord.
Eleven kan förstå några skrivna engelska ord och fraser.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven är nyfiken och visar intresse vid diskussioner om engelsk text/bild/film.
Eleven kan delta till viss del i diskussioner om engelsk text/bild/film.
Eleven kan delta till viss del i diskussioner om engelsk text/bild/film och börjar förstå några instruktioner på engelska.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven är nyfiken och visar intresse av olika strategier för att lära sig.
Eleven kan till viss del nämna olika strategier för att lära sig.
Eleven kan till viss del använda en vald strategi för att lära sig.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven är nyfiken och visar intresse för olika engelska material.
Eleven kan till viss del hitta engelska material.
Eleven kan hitta engelska material och visar intresse för att använda det själv.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven är nyfiken och visar intresse för att lära sig att prata engelska.
Eleven kan säga några engelska ord.
Eleven kan säga några engelska ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Formulera sig i skrift
Eleven är nyfiken och visar intresse för att lära sig skriva på engelska.
Eleven kan skriva några engelska ord.
Eleven kan skriva några engelska ord och fraser
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Bearbeta & förbättra
Eleven är nyfiken och visar intresse för att omarbeta sitt eget arbete.
Eleven kan ibland se förbättringar i sitt engelska tal och skrift.
Eleven kan hitta någon förbättring med sitt engelska tal och skrift.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven är nyfiken och visar intresse för att prata engelska med andra.
Eleven kan säga några engelska ord vid ett samtal.
Eleven kan säga några engelska ord och fraser vid ett samtal.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven är nyfiken och visar intresse för att skriva till någon på engelska.
Eleven kan skriva några engelska ord till någon.
Eleven kan skriva några engelska ord och fraser till någon.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Strategi för interaktion
Eleven är nyfiken och visar intresse för att diskutera på engelska.
Eleven kan med stöd ge förslag på hur diskussionen kan bli bättre.
Eleven kan ge enstaka förslag på hur diskussionen kan bli bättre.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven är nyfiken och visar intresse för platser och områden där människor pratar engelska.
Eleven kan berätta något om det engelska språket och var i välden man talar det.
Eleven kan berätta något om det engelska språket, var man i världen talar det och visar intresse för att jämföra engelskan med ett annat språk.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: