Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sanden projektbeskrivning 2018/2019

Skapad 2018-06-13 15:24 i Slättens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Bygg och konstruktion! Vad händer när vår förskola ska renoveras och bygga om? Vi undersöker och fördjupar oss i bygg, konstruktion, teknik och matematik som är viktiga faktorer i ett husbygge. Vi gör detta genom barnens nyfikenhet och förutsättningar. Närmiljön och staden är viktiga faktorer.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Våra pedagogiska och organisatoriska erfarenheter, lärdomar som vi valt att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål:

 * Vara lyhörda för barnens intresse och utmana dem i det ännu mer

 * Ha tålamod - vänta ut barnen

 * Lyssna, utmana, göra om, vara närvarande och låta barnen bli medvetna om sin delaktighet i förskolan. 

 * Pedagogisk dokumentation i arbetslaget, titta på foto/film tillsammans

Inkluderande undervisning;

Vi är både medupptäckare, förmedlare och kunskapssökande och kunskapsbank tillsammans med barnen. Det är lite utifrån situationen, aktiviteten, vilka barn, hur och när barnen vill prova sina hypoteser och funderingar, hur diskussionerna utvecklas och projektet utvecklas.
Vi har vår utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Det innebär också att vi lyfter fram alla barns tankar och hypoteser och visar att vi även tänker olika och att det berikar.

Formativ undervisning och kollaborativt lärande;

Vi strävar efter att ha ett föränderlig och utforskande verksamhet. Vi utmanar barnen vidare genom inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vi ska arbeta vidare med att medvetandegöra barnens inflytande som de har stor del av. Barnens åsikter tas tillvara och de får möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Vi vill prägla en positiv framtidstro och stimulera barnen till att att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att leka/arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Vi strävar att få en stund i veckan till reflektion av vårt egna förhållningssätt kopplat till verksamheten, ska vi göra om, testa med annat material, förändra vår metod eller innehåll? Strävar vi åt samma håll? Arbetar vi systematiskt med en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet mm.

Syfte

Vi vill att barnen ska få utveckla sin förståelse för matematik och olika konstruktioner.

Vi vill undersöka processen från start till färdig konstruktion.

Bygga, bygga om och bygga nytt i matematik och konstruktion genom hållbar utveckling.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Daglig information om barnens aktiviteter och välbefinnande!

Dokumentation genom Unikum!

Föräldrasamverkan genom föräldramöte, små uppdrag till barnen och deras familjer. 

Iscensättning av lärmiljön!

Lärmiljön i förskolan, naturen och i samhället!

VI tar oss ut på äventyr i skogen så ofta vi har möjlighet. Ibland hela gruppen och även med lite färre barn. I skogen kan vi använda oss av "levande" naturmaterial med att bygga och konstruera och lär sig om sin kroppsuppfattning, som balans och tillit till att man kan prova att ta sig fram, leka och utforska i annan miljö. När vi tar oss utanför förskolegården, handlar det även om hänsyn och omsorg för varandra. Vi behöver bl.a. vänta in de som behöver längre tid att gå och hjälpa varandra uppför kullar.

Genom att besöka stan lär vi oss av hur barnen upplever staden. Inte visste vi att en kyrkas form och utseende och storlek kan fascinera barnen. Detta upptäckte vi när vi besökte staden vid två tillfällen, med olika barn. Vi kommer att fortsätta att undersöka stan, byggnader och allt annat som finns där. Vi ger barnen staden och barnen ger oss sin stad! (Det finns inga bilar och gator i stan, men många tigrar, godis, fika och glass..) När vi är i stan blir barnen medupptäckare till oss, genom att visa oss detaljer som vi aldrig uppmärksammat tidigare.

Vi undersöker och uppmärksammar hur arbetet fortskrider på Slättens förskola. Vi tar promenader dit lite då och då för att se, leka, lyssna och längta tillbaka.

På gården på Trollgårdens förskola finns möjlighet till både att vara för sig själv en stund och att vara mitt i centrum i bygg och lek i sandlådan, till att få leka lastbil med förskolans cyklar.

Vi gör det möjligt för barnen att kunna dela upp sig för att leka och utforska material i verksamheten genom att bygga upp "rum" i rummet.

På samlingsmattan tillför vi olika slags byggmaterial som klossar i olika former, färger och storlekar, magneter som de kan bygga tredimensionellt med, djur som är viktiga för dessa barn (man bygger världar, hus till djuren) 

De yngre har börjat att stapla med klossar. Undersöker hur olika former kan byggas. En stor fördel är det stora magnettavlan, som barnen kan bygga på med olika slags magneter

Vi kommer att ta med oss skogsmaterial till ateljén. Där ska de kunna få bygga upp och bygga om och skapa.

I stora rummet har vi bord för mat, pussel, spel och böcker. Vi har ett lutande plan där vi utforskar olika farter, material som glider, rullar och ljudegenskaper. Vi har en sagohörna med stor variation av böcker med bl.a. byggtema, matematik och spänning som passar både stora och små barn. Vi strävar efter att ge barnen goa lässtunder med samtal kring texter och som bidrar till språk och matematikutveckling, samt barns delaktighet.

Barnen kommer få möjlighet till att fundera, diskutera, känna, se och förundras av det de har varit med om i projektet genom bilder på golvet, på väggen, i små kompendier, projekterande filmer och bilder där de kan samlas och fascineras och genom skapande på olika sätt med färg, form, lera, sand, vatten, naturmaterial och lek.

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi återkopplar till barnen och försöker ha en röd tråd i vårt utforskande om vårt bygg-projekt och matematik. Vi bygger upp en slags dokumentationsvägg och golv där vi ser konkret vad vi har varit med om och lärt oss, samt kan titta, prata om våra tankar och idéer vart vårt projekt är på väg. En process-golv-vägg skulle vi vilja kalla det! Vart är vi på väg???

Vi försöker följa barnen var de pratar om, hur de upplever saker och ting och försöka ge dem möjlighet att undersöka sin omvärld.
 
Vi vet av erfarenhet att små barn vill upprepa och göra sina undersökningar länge. Om material finns tillgängligt och synbart kan de komma tillbaka och göra om samma sak många gånger, där de efter ett tag gör små variationer i sitt utforskande. Små barn fokuserar ofta på någon annans aktivitet, som de iakttar noga, för att senare prova själv. Genom detta och återkommande lekar skärps sinnena och medvetenheten öppnar för inlärning. Därför strävar vi efter att ha en levande lärmiljö med gott om plats för att undersöka, leka, lära, umgås, busa och respektfullt förhållningssätt till våra medmänniskor. Vi värnar om demokrati, framtidstro och global hållbar utveckling
 
Kompetensutveckling

 

Vi kommer under läsåret arbeta kollegialt med I Ur och skur i processgrupp med inriktning på matematik. Vi fördjupar oss i boken "Lyft fram matematik"

Tekniken kommer att vara levande med stöd av NT-utvecklarna i kommunen.

Läslyftet i Centrum Syd

Studiebesök på förskola i Vinslöv i oktober.

Föreläsningar med fokus på matematik och formativ undervisning.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Barnen har visat stort intresse för matematik och konstruktion i vår undersökningsperiod.

Detta kan vi se när barnen bygger med olika material som vi tillämpat, vill lyssna på olika sagor med matematik, konstruktion och verktygsinnehåll.

Barnen leker mycket med våra leksaksverktyg. Barnen leker konstruktörer med hammare, skiftnyckel och sågen i rolleken. Barnen har utvecklat en förståelse för verktyg och begrepp som de bla. uppmärksammar oss genom att koppla ihop en sagas innehåll och lekrollstillbehör/verktyg, som de pratar om när de tittar på bilder där de använder/provar olika verktyg.

De har lärt sig namnet på en del verktyg och vad de kan användas till. Riktig tumstock, hammare, såg och skruvmejsel är utforskningsbara tillsammans med vuxen i verksamheten.

Flera av barnen har en förståelse för att man kan mäta med en tumstock. Detta visar de genom att mäta olika saker, väggar, mattor, byggen och dem själva.

Barnen visar stort intresse för att bygga upp, riva ner, bygga upp och gärna högre, stabilare och gärna tillsammans med någon som kan ge nya idéer.

Barnen vill gärna och frågar efter att få pussla både på egen hand och tillsammans med andra barn och vuxna. De vill gärna skapa former, byggnader och skapa olika saker i olika material som målning, playdohlera, vatten, sand och byggmaterial

I skogen vill de gärna bygga, forma och leka med pinnar, stenar, kottar mm.

Promenaderna till skogen har blivit en viktig del av utflykten och lärandeobjektet, att utforska rum, avstånd, mäta och lokalisera.

Promenaderna till förskolan (Slätten) har gett oss en medvetenhet att det sker förändringar i vår förskola. Dörrar, fönster och tak har förändrats kan vi se utifrån. Längtan tillbaka till gården är en av sakerna vi uppmärksammat. I samband med dessa promenader har vi utforskat kullen och att "rulla"
 - (När barnet springer ner för kullen går det fort och då får barnet träna på att hantera farten för att inte ramla och krocka. När barnet ska gå upp för kullen får de använda sina ben och känna motstånd uppför. Barnen får uppleva och erfara skillnaden av nedför och uppför med hela sin kropp. När barnet rullar behöver de hitta riktningen för att komma ner annars erfar de att de kommer åt sidan och inte neråt. När många rullar samtidigt och tillsammans måste barnen styra sin kropp i förhållande till både platsen och riktningen för att inte krocka, om de krockar så får de ändra riktningen på kroppen och fortsätta. När barnet kryper ihop bakom det höga gräset för att gömma sig, syns de inte och kan överraska någon. Barnet får erfarenheter av synas mindre när man kryper ihop.)

Barnen har fått ett stort intresse av att åka buss, de vet när bussen åker förbi förskolan för de har lärt sig ljudet av detta. Men också att det finns andra ljud som kanske inte är buss utan att lokalisera vad det kan vara.

Genom våra utflykter till staden och kyrkan och gamla stan har barnen upptäckt en ny värld för dem. Den stora byggnaden som är av sten och har många stängda dörrar, trappsteg och fönster. Mycket högt upp (nästan så att man trillar när man tittar upp) finns det ett kors i guld. När vi tredje gången gillt besökte byggnaden så kunde vi öppna en dörr och promenera in. Vilket stort rum, några barn blev fascinerade av rymden, några av att man kunde ljuda och några av de stora fönstren som såg annorlunda ut inifrån än utifrån.

Fontänen med vatten, "Ätran" är också en konstruktion. Vilken förvåning det blev när vi kom dit och vattnet var borta? Undra vart fick vi ju göra och några barn upptäckte att det såg konstigt ut med rören. Något saknades....

Mål

* Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hur mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring;

När barn deltar i rörelselekar utvecklas deras rums- och tidsuppfattning: läge, avstånd, riktning och hastighet.

Genom att barn i samspel med omgivningen får erfarenheter av att uppmärksamma och urskilja likheter och olikheter mellan mängder, koppla samman sina uppfattningar av mängd med de språkliga uttrycken för mängd, t.ex. ”två” och ”tre”, kan de efter hand forma abstrakta begrepp för antal.

 * Att  barnen utvecklar sin förståelse att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Genom ett utforskande arbetssätt i att undersöka tekniska lösningar och själva bygga, skapa och konstruera ger vi barnen förutsättningar att erövra en förståelse för tekniken i vardagen.

I barnens omgivning och vardagsliv finns en mängd företeelser som kan kopplas till  och teknik och som ofta upptar barns spontana intresse och nyfikenhet.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: