Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, spel och kondition åk 6 ht 2018 Vikmanshyttans skola

Skapad 2018-06-13 15:31 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Lekar och bollsporter inomhus och utomhus, turtagning och hänsynstagande samt aktiviteter där vi använder olika redskap.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
V 41-43 På måndagar kommer vi att leka olika typer av lekar och spel inomhus. I dessa ska hänsynstagande, tur-tagning, olika rörelser och samarbete tränas. På onsdagar fortsätter vi med konditionsträningen utomhus så länge vädret tillåter.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor samt utveckla ett intresse för att vilja vara fysiskt aktiva. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga samt respekt för andra.

Så här ska vi arbeta:

  • olika typer av bollekar där vi tränar samarbetsförmågan och förmågan att ta hänsyn till andra, inomhus och utomhus
  • olika typer av lekar där vi tränar samarbetsförmågan och förmågan att ta hänsyn till andra, inomhus och utomhus
  • konditionsträning

Du kommer att bedömas efter:

 • din rörelseförmåga vid olika lekar och spel
 • din rörelseförmåga vid aktiviteter där vi tränar kondition
 • din samarbetsförmåga vid olika lekar och spel
 • din förmåga att ta hänsyn till dina klasskamrater vid olika lekar och spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Lekar, spel och kondition

Rubrik 1

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Delta och anpassa
Förmåga att delta i lekar, spel och idrotter. Förmågan att anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter inomhus. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter inomhus. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter inomhus. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Samtala
Förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter. Förmåga att resonera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du har än inte visat att du kan.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Anpassa aktiviteter ute
Förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur- och miljö
Du har än inte visat att du kan.
Du är med på olika fysiska aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats.
Du är med på olika fysiska aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats.
Du är med på olika fysiska aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats.
Förebygga skador
Förmåga att beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
Du har än inte visat att du kan.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: