Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SO åk 1

Skapad 2018-06-14 07:02 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
När vi arbetar med SO kommer du att få lära dig mer om FN, kamratskap, gott och ont, rätt och orätt, likheter och skillnader mellan människors levnadsvillkor samt hur du beter dig säkert trafiken. Du kommer också få veta mer olika yrken och verksamheter samt om olika högtider och traditioner.

Innehåll

Målet med undervisningen och det som bedöms är att du kan:

 • ge exempel på ett säkert beteende i trafiken.
 • beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
 • berätta något om hur människor lever i olika delar av världen.
 • berätta något om barns rättigheter och mänskliga rättigheter.
 • samtala om olika regler i vardagen och förklara varför de behövs.
 • ge exempel på olika yrken och verksamheter i närområdet.
 • berätta om några högtider och traditioner.
 • nämna några av väderstrecken.
 • genomföra en enklare intervju.

 

Det här ska vi göra:

 • arbeta med värderingsövningar
 • arbeta med olika väderstreck
 • prata om och få ta del av olika yrkeskategorier i närområdet
 • arbeta med FN och barns rättigheter
 • läsa och lyssna till faktatexter samt se på faktafilmer
 • dokumentera och skriva faktatexter, såväl skriftligt som digitalt
 • arbeta skapande
 • arbeta enskilt, i par och gruppvis
 • samtala och diskutera, såväl i par som i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: