Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt

Skapad 2018-06-14 08:49 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Här får du varje vecka de senaste uppgifterna om vad som händer i Sverige och i världen. Det är ett allmänbildande/samhällsorienterade tema om aktuella nyheter där du får chansen att fördjupa dina kunskaper vidare.
Grundskola 4 Matematik SO (år 1-3) Fysik Kemi Teknik Biologi Geografi Bild Engelska Svenska Samhällskunskap Idrott och hälsa Musik Religionskunskap Historia
Eleverna kommer att titta på Lilla Aktuellt. Därefter kommer läraren hålla i en diskussion om vad de sett och hört. Eleverna ska också träna på att skriva om det de sett och hört.

Innehåll

Mål att sträva mot

 • Få kunskaper om händelser i Sverige och världen.
 • Lära sig nya ord i samtal och diskussion med andra.
 • Ta del av kamraternas diskussioner och samtal (lyssna).
 • Utveckla sin förmåga att skriva om det eleven sett och hört på Lilla Aktuellt.
 • Utveckla sin förmåga att vara aktiv på arbetspasset.

Konkreta mål till eleven

 • Du ska kunna berätta/fråga något efter att ha sett på aktuella nyheter (bilder, tv).
 • Du som elev ska få möjlighet att samtala/diskutera aktuella nyheter.
 • Du som elev ska få möjlighet att öva på att skriva om det du sett på programmet.
 • Du som elev ska få öva att se sammanhang och konsekvenser utifrån nyheter.
 • Du som elev ska få möjlighet att jämföra egna erfarenheter med aktuella nyheter.

Undervisning/Aktivitet/Metod

Vi kommer att arbeta med Lilla Aktuellt för att träna att lyssna och se på fakta/nyheter i grupp.
Vi kommer att öva på att kunna berätta något om det vi sett.
Vi kommer att öva på att kunna skriva något om det vi sett.
Vi kommer öva på att prata inför klassen.
Vi kommer öva på att diskutera tillsammans.
Vi kommer öva på att se och jämnföra egna erfarenheter med aktuella nyheter. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt efter varje pass.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: