Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-06-14 09:22 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Nu ska vi lära oss om vikingatiden. Hur levde man på vikingatiden? Hur var det att vara barn på denna tiden? Vad trodde man på? Kan vi hitta några likheter med hur vi lever idag?
Grundskola 4 Svenska Historia
12 åriga Ansgar rymmer ifrån sitt föräldrahem, där hans far Ivar är hövding. Han gör det eftersom han vill följa med ett gäng fria män, som är påväg till ett kloster i Lindsfarne som ligger i England. De tänker nämligen plundra klostret och bli rika på dess skatter.... Hur tror du att det var att leva på vikingatiden? Vad trodde man på? Kan man hitta några likheter med hur vi lever idag? Är det man hör om vikingar sant? Med det här arbetet ska du få lära dig om den delen av järnåldern som vi kallar för vikingatiden.

Innehåll

Jag kommer att arbeta med följande förmågor:

 • Begreppsförmågan -  förstå och använda de historiska begrepp vi möter.
 • Analysförmågan -  se orsaker och konsekvenser av olika händelser, se likheter och olikheter.
 • Kommunikationsförmågan - vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar
 • Informationshanteringsförmågan -  läsa och förstå de texter vi arbetar med 

Så här arbetar vi med arbetsområdet:

Vi kommer genom en Storyline följa Ansgar och hans far Ivar på deras äventyr som utspelar sig på Vikingatiden. Du kommer att få skapa en egen viking som du också ska ge ett namn. Du kommer att få förklara vad din viking har för sysslor, vad hen äter, hur hen bor, skriva meddelanden i runskrift, ha offerfest för asagudarna samt låta din viking åka iväg på egna äventyr med ett skepp som du ska välja åt din viking.

 • Arbeta med faktatexter från andra källor.
 • Söka och bearbeta information.
 • Förstå vad en karta är och hur den kan användas.
 • Samtala och reflektera över din läsning och forskning kring vikingatiden.
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Diskutera historiska händelser i helgrupp och i mindre grupp
 • Berätta om hur män, kvinnor och barn levt på vikingatiden, i Sverige och på andra platser i världen.
 • Titta på filmer och sedan bearbeta innehållet tillsammans på olika sätt
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter, både muntliga, skriftliga, teoretiska och praktiska.
 • Lyssna på högläsning "Drakskeppet" och vara med i diskussioner och uppgifterna kring boken.
 • Skapa en egen bok om vikingatiden och skapa en egen viking.
 • Beskriva skillnader mellan hur människan levde på vikingatiden och hur hen lever nu.

 

Det här behöver jag visa att jag kan:

Svenska

- kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande.

- kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation. 

- kunna uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom.

- kunna samtala om läsnings upplevelser samt reflektera över texter.

 

SO (Geografi, historia)

- känna till några grundläggande egenskaper hos svenska landstyper och beskriva hur människor förr och nu lever och arbetar i olika miljöer. 

-kunna söka och bearbeta information samt göra sammanställningar för kunskap att belysa eller besvara frågor om människan och hennes verksamheter.

- kunna berätta om och jämföra hur män, kvinnor och barn levt och tänkt i några skilda miljöer och tider i Sverige och på några andra platser i världen. 

- förstå vad en karta är och hur den kan användas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv
Vikingatiden

--------->
--------->
--------->
Levnadssätt
 • Hi  E 6
Tillsammans med en vuxen kan jag berättar och skriva kort om hur människorna levde på vikingatiden.
Jag berättar kort om hur människorna levde på vikingatiden. Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Jag berättar om hur människorna levde på vikingatiden. Jag berättar något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn och jämföra det med hur vi lever idag.
Vikingarnas skepp och resor
 • Hi  E 6
Tillsammans med en vuxen visar jag att känner till någon orsak till varför vikingarna gav sig ut på sina resor.
Jag visar att jag känner till några orsaker till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag visar att jag vet vilka konsekvenser det kunde bli av resorna.
Jag visar att jag känner till flera orsaker till varför vikingarna gav sig ut på sina resor. Jag visar att jag vet vilka konsekvenser det kunde bli av resorna och hur man kan märka av det idag.
Vikingarnas tro och deras gudar
Tillsammans med en vuxen berättar jag om vikingarnas tro. Tillsammans med en vuxen berättar jag om hur kristendomen kom till oss i Norden. Tillsammans med en vuxen berättar jag hur den förändrade livet för människorna på vikingatiden.
Jag berättar om vikingarnas tro. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag berättar hur den förändrade livet för människorna på Vikingatiden.
Jag berättar om vikingarnas tro. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag berättar hur kristendomen förändrade livet för människorna och samhället på vikingatiden. Jag visar att jag vet vilka konflikter detta ledde till och varför.
Historiska begrepp
Jag kan förklara de historiska begrepp vi möter.
Jag kan använda de historiska begrepp vi möter i egen text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: