Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik åk 1

Skapad 2018-06-14 09:54 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Matematik
När vi arbetar med matematik kommer du att få lära dig att analysera, resonera, förklara, göra beräkningar, lösa problem och dra slutsatser.

Innehåll

Målet med undervisningen och det som bedöms är att:

Taluppfattning och tals användning

 • du förstår och kan använda talen 0 till 100
 • du kan använda en miniräknare
 • du kan räkna addition och subtraktion med mynt och sedlar upp till 100 kr
 • du kan addera och subtrahera utan tiotalsövergång 0 till 100
 • du kan addera och subtrahera med tiotalsövergång 0 till 20
 • du kan skilja på udda och jämna tal
 • du förstår och kan använda begreppen fler och färre
 • du förstår begreppen ental och tiotal
 • du har fått arbeta med talsymboler som användes förr i tiden

Algebra

 • du förstår och kan använda den kommutativa lagen i addition
 • du kan fortsätta ett påbörjat mönster
 • du kan skriva regeln för enkla talföljder

Geometri

 • du kan klockan hel- och halv timme
 • du kan mäta längd med klossar och rutor
 • du kan mäta längd i centimeter
 • du kan beskriva egenskaper hos trianglar, fyrhörningar och cirklar
 • du kan rita ut symmetrilinjer
 • du har fått arbeta med måttenheter som användes förr i tiden

Sannolikhet och statistik

 • du kan läsa av ett stapeldiagram

Samband och förändring

 • du kan förstå och använda begreppen hälften och dubbelt

Problemlösning

 • du kan tolka enkla koder (programmering)
 • du har fått arbeta med problemlösningDet här ska vi göra:

 • Arbeta såväl enskilt som i grupp
 • Räkna i matematikboken Mitt i Prick och med annat arbetsmaterial
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbeta med problemlösning och mattegåtor
 • Samtala och resonera om uträkningar, slutsatser och metoder
 • Arbeta med matematiska lekar, pussel och spel
 • Arbeta laborativt
 • Utematematik
 • Använda iPads för färdighetsträning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: