Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogstema (fritids)

Skapad 2018-06-14 10:02 i Gottsta fritidshem Norrtälje
Vi ska arbeta med SKOGEN som tema under hösten. Vi ska då lära oss om träd, svampar, djur och småkryp i skogen.
Grundskola F – 4 Matematik
Skogstema

Innehåll

Mål och syfte

Du kommer att få lära dig om träd, svampar, djur, småkryp och nedbrytare i skogen i vår närhet,  för att sedan kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att

 • läsa och lyssna på fakta
 • se på film
 • besöka skogen 
 • lära oss om allemansrätten
 • skriva egna faktatexter, sagor /berättelser
 • göra egna bilder och använda olika tekniker

Dina texter och bilder ska klistras in i din egen bok om SKOGEN.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: