Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv åk 2 VT-18

Skapad 2018-06-14 11:30 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 2 Svenska
Arbetet under vårterminen.

Innehåll

Under vårterminen har vi arbetat med

 • Faktatexter
 • Berättelser
 • Stor bokstav, punkt och frågetecken
 • Parläsning
 • 10 ord i veckan
 • Röda tråden
 • Tankekartor
 • Muntliga redogörelser
 • Mellan raderna
 • Substantiv, adjektiv och verb
 • Att skriva på datorn
  • Olika arbeten på Google Drive, framförallt berättelser och faktatexter
  • Bearbetning av texter
  • Kamratrespons
 • Ämnesövergripande arbeten såsom
  • Planeterna i solsystemet
  • Fjärilars liv
  • Forntiden (Istiden och Stenåldern)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: