Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiklådans skola 1-3

Skapad 2018-06-14 12:31 i Musiklådan Grundskolor
En kunskapsmatris som beskriver progression i musik år 1-3.
Grundskola 1 – 3 Musik
Här är en matris som talar om vad du som elev kommer att träna och uppleva i musikundervisningen i år 1-3.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömningsmatris i musik Åk 1-3

Musicerande och musikskapande

Sång och spel i olika former
Du har deltagit vid gemensam sång, kanonsång och växelsång.
Du sjunger till viss del i gemensamma sånger, kanonsång och växelsång.
Du sjunger och är aktiv i gemensamma sånger, kanon och växelsång.
Ensemblespel
Du har deltagit vid ensemblespel med rytminstrument.
Du är till viss del aktiv i ensemblespel med rytminstrument.
Du är aktiv och deltar i ensemblespel med rytminstrument.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner
Du har deltagit vid imitation och improvisation med rörelser och rytmer.
Du kan till viss del imitera och improvisera med rörelser och rytmer.
Du kan improvisera och imitera med rörelser, rytmer och toner.
Enkla former av musikskapande, t ex med utgångspunkt i text och bild
Du har deltagit vid skapandet av enkla former av musik.
Du kan, med stöd av vuxen, skapa enkla former av musik.
Du kan själv eller i grupp skapa enkla former av musik.
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
Du har deltagit vid gestaltning av sånger och berättelser.
Du kan, med hjälp av vuxen, gestalta sånger och berättelser.
Du kan gestalta sånger och berättelser.

Musikens verktyg

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik
Du har deltagit vid användandet av rösten till att sjunga med olika puls, tempo, tonhöjd, starkt och svagt.
Du kan med stöd av vuxen använda rösten till att sjunga med olika puls, tempo, tonhöjd, starkt och svagt och använder till viss del din röst som instrument.
Du använder din röst som instrument och varierar pulsen, tempot, tonhöjden, starkt eller svagt
Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik
Du har deltagit vid spel på slagverksinstrument.
Du kan med hjälp av vuxen spela slagverksinstrument.
Du kan spela rytm/ slagverksinstrument och har provat på sträng och tangent instrument.
Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Du har deltagit vid användandet av rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att musicera och komponera musik.
Du kan, med hjälp av vuxen, använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att musicera och komponera musik.
Du kan själv eller i grupp använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd för att musicera och komponera musik.
Musiksymboler, bilder och tecken
Du har sett några musiksymboler, bilder och tecken. (t.ex. repristecken, fjärdedelsnot)
Du kan, med hjälp av vuxen, tolka några musikbilder samt tyda vissa musiksymboler och tecken. (t.ex. repris och paustecken, hel, halv och fjärdedelsnot)
Du kan tolka flera olika musikbilder samt tyda flera olika musiksymboler och tecken. (t.ex. G-klav, repris- och paustecken, hel, halv och fjärdedelsnot)

Musikens sammanhang och funktioner

associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik
Du har deltagit i diskussioner om tankar, känslor och bilder som uppkommer när du lyssnar på musik.
Du kan med hjälp och stöd berätta om de associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när du lyssnar på musik.
Du kan själv berätta om de associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när du lyssnar på musik.
olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument samt hur instrumenten låter och ser ut
Du har deltagit på lektioner om instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Du kan namnge något instrument ur grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Du kan beskriva hur instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument låter och ser ut.
musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition
Du har deltagit i sång från svenska och nordiska barnvisor som anknyter till årstider, högtider och traditioner.
Du kan sjunga svenska och nordiska barnvisor som anknyter till årstider, högtider.
Du kan sjunga flera sånger och vet till vilka årstider, högitder och traditioner de anknyter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: