Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 1

Skapad 2018-06-14 13:10 i Edsbro skola Norrtälje
Kunskaper i matematik för årskurs 1, höstterminen.
Grundskola 1 Matematik
Vi använder oss av matematik oftare än vi tror. I skolan, hemma, i affären, med kompisar. Att veta vilken veckodag, månad det är eller vad klockan är. Att kunna dela upp saker så alla får lika många. Att kunna mäta hur lång man är eller se hur mycket något väger.

Innehåll

 

Mål

Skriva siffrorna 0-20. Veta talets värde 0-20. Dela upp talen 0-20 på olika sätt. Kunna 10-kamraterna. Kunna ramsräkna till 100. Använda addition och subtraktion 0-20  Veta vad likhetstecknet betyder. Känna till dubbelt och hälften, större och mindre än, klockans hela och halva timmar. Räkna med pengar. Kunna rita en mattesaga och lösa enklare matteproblem och tyda enklare diagram.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar, arbetar två och två i mattebok Sigma 1 samt med laborativt material, arbetar enskilt i mattebok Sigma 2, spelar olika mattespel, tittar på Livet i Mattelandet, Arbetar på paddor.

 

Förmågor.

Begrepp: förstå, relatera, använda.

Procedur: (hur gör du) planera, använder hjälpmedel, gör diagram,

kommunikativ: formulera dig, uttrycka åsikter, argumentera, redovisa, samtala, motivera.

Metakognitiv: reflektera, pröva  och ompröva, rimlighet, strategier, lösa problem, värdera.

Analys: förklara samband, likheter och skillnader, orsak och konsekvens, för- och nackdelar

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1

Ny nivå
beträffande tal och talens beteckningar
Kan talraden 1-20, i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan talraden 1-50, i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan ramsräkna upp till 100.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan ordningstalen 1-10.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstå innebörden av ental och tiotal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan forma siffrorna 0-10 på rätt sätt.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande räkning med positiva heltal

Ny nivå
Förstå innebörden av addition.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstå innebörden av subtraktion.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstå innebörden av likhetstecknet.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda och förstå begreppen udda och jämnt.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande rumsuppfattning och geometri

Ny nivå
Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda lägesorden under, över, i, på, bredvid, bakom, framför.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande mätning.

Ny nivå
Kan veckodagarnas namn i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter given dag.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning. Alla 12 månader.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan hel- och halvtimma på klockan.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan mäta små föremål i centimeter (cm) med hjälp av linjal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: