Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närområdet, djur och natur

Skapad 2018-06-14 13:33 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
I Sverige finns det många olika djur och växter runt omkring oss. Det finns många insekter som vi i vardagen uppmärksammar t.ex. fjärilar, flugor och myggor. Frågor som vi ofta ställer oss är hur fungerar dem? Vad äter dem?, var bor dem? Dessa frågor kommer du att få svar på.

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna har tidigare stött på olika insekter och djur och kan även namnen på dessa.

 

Konkretisering av målen

Lär dig att kunna se skillnad på vissa växter och djur

Lär dig varifrån djuret skaffar sin mat

Lär dig hur djuret lever

Lär dig var djuret skaffar sin mat samt hur den äter

Lär dig hur djuret förökar sig

Lär dig djurets storlek

 

Begrepp vi arbetat med: Livscykel, näring, näringskedja, näringsväv

 

Genomförande

 • Vi studerar djur och växter i vår närmiljö
 • Vi läser, skriver och bearbetar faktatexter.
 • Vi söker fakta om djuret på nätet.
 • Vi ritar livscyklar och näringskedjor.
 • Vi ser på film om naturen samt de djur och växter som finns i vår miljö . 
 • Vi samtalar och diskuterar om närområdet.
 • Vi dokumenterar.
 • Muntlig redovisning ii små grupper.

 

Dokumentation och bedömning

 • Kunna ge exempel på djur och deras livscykel.
 • Kunna namnge några djur och växter.
 • Kunna beskriva samt förstå hur vårt närområde fungerar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: