Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KVI Förstå och använda tal 5 ht 18

Skapad 2018-06-14 18:42 i Gemensamt grundskola Norrtälje Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Förstå och använda tal 5

I matematik arbetar vi utifrån en bok som heter Förstå och använda tal. I boken finns det diagnoser som du gör vid varje terminsstart. Utifrån vad du och din klass behöver utveckla på gruppnivå och enskild nivå anpassas undervisningen till det. Tillsammans i klassen väljer vi olika fokusområden som vi behöver träna på, men jag väljer också vad jag själv måste träna på och det blir mina IUP mål.

Vi bestämmer en tidsram på hur många veckor vi ska träna på våra fokusområden. Efter ett visst antal veckor får du några uppgifter som är skapade efter vilket fokusområde vi som klass hade eller utifrån dina IUP mål.

För att visa vad gruppen behöver utveckla och vad varje enskild individ behöver utveckla så använder vi gröna och röda rutor. Gröna rutor visar att du förstår och kan det som uppgiften syftar till, röd ruta visar att du behöver träna mer på det.

Här i matrisen nedan visar grön ruta att du kan och har förstått uppgiften, medan en vit ruta betyder att du behöver arbeta mer med det.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Förstå och använda tal 5

Räkneord och antal
1. Uppräkning med stora tal. Använda positionssystemet för att lägga till med 1 till nästa hundratal. Exempel: 23 799 km och kör 1 km till.
2. Fortsätt talmönstret. Nedåträkning med tio i taget. Hundratals-övergång Exempel: 1215,1205,1195
3. Fortsätt talmönstret. Uppåt med decimaler, förbi en hel. Exempel: 0,3 0,6 0,9 1,2
Positionssystemet
4. Användning av positions-systemet. Lägga till 100. Exempel: Calle fick en lillasyster 2014, vilket år fyller hon 100 år?
5. Användning av positions-systemet. Ta bort 100. Exempel: Lisa har 1914 kr, hon ger 100 kr till Johanna. Hur mycket har Lisa sen?
6. Tal på tallinje 0-10 000 Exempel: Ungefär vad pekar pilen på?
Tal i bråkform
7. Hälften och fjärdedel. Exempel:
8. Bråk som del av mängd. Exempel: Finns 12 hjärtan. Ringa in 1/3 av hjärtana.
9. Samband mellan ett tal i bråkform och del av figur. Exempel: Du ser en figur. Måla 1/4 av figuren.
Tal i bråkform
10. Vilket bråktal är störst. Exempel: 4/6, 4/7, 5/6
11. Storlek på tal i bråkform på tallinje. Exempel: Markera 1/8 och 3/5 på tallinjen.
12. Tal i bråkform på linje. 1/8 är hälften av 1/4. Exempel: Du går en sträcka. Sätt ett kryss när du har gått 2/8 vägen.
Tal i decimalform
13. Positioner för decimaler, samband längdenheter. Exempel: Skriv 7 meter och 6 mm som meter.
14. Sambandet tal i decimalform och del av helhet i en delvis skuggad figur. Exempel: Hur stor del av rektangeln är skuggad? Ringa in rätt decimalform.
15. Sambandet mellan decimalers värde i skuggade figurer. Exempel: Hur stor del av rektangeln är skuggad? Ringa in rätt decimalform.
Tal i decimalform
16. Tal decimalform på tallinje. Exempel: Markera 0,30 0,03 0,7 på en tallinje som är från 0 - 1
17. Storleksordna (ringa in största decimaltalet). Exempel: Vilket tal är störst? 4,09 eller 4,3
18. Storleksordna (ringa in största decimaltalet). Exempel: Vilket tal är störst? 4,134 eller 4,20
Multiplikation och division, olika representationer
19. Samband mellan bild och multiplikationsuttryck. Formulera rimligt uttryck till en bild. Exempel: X X X X X X 3x2=6 eller 2x3=6
20. Samband mellan bild och divisionsuttryck. Formulera rimligt uttryck till en bild. Exempel: X X X X X X 6/2=3 eller 6/3=2
21. Sambandet mellan räknehändelse och ett uttryck. Välja lämplig metod. Exempel: Per köper 4 pennor för 18 kr styck. Hur kan han räkna ut det? 4x20 ta bort 8 eller 4x20 ta bort 2
Huvudräkning
22. Multiplikation Exempel: 6 x 8
23. Multiplikation Exempel: 7 x 9
24. Addition Exempel: 30 + 60
Huvudräkning
25. Subtraktion Exempel: 120 - 60
26. Addition med decimaltal Exempel: 0,7 + 0,5
27. Multiplikation, ett tvåsiffrigt tal med jämt tiotal. Exempel: 12 x 10
Huvudräkning
28. Multiplikation, tvåsiffrigt med tvåsiffrigt med jämna tiotal. Exempel: 40 x 70
29. Multiplikation, ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal. Exempel: 40 x 3
30. Subtraktion, ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal. Exempel: 46 - 9
Huvudräkning
31. Subtraktion, två tvåsiffriga tal. Exempel: 62 - 35
32. Multiplikation, ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal. Exempel: 43 x 3
33. Multiplikation, ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal. Exempel: 44 x 6
Huvudräkning
34. Multiplikation, ett ensiffrigt och ett tvåsiffrigt tal. Exempel: 5 x 18
35. Begreppet dubbelt Exempel: Dubbelt så mycket som 46
36. Begreppet hälften Exempel: Hälften av 76
Skriftlig beräkning
37. Addition med tiotalsövergång. Exempel: 57 + 168 =
38. Subtraktion med växling. Exempel: 671 - 182 =
39. Multiplikation ett tvåsiffrigt tal med ett ensiffrigt tal. Exempel: 39 x 4 =
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: