Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurs Elinstallation

Skapad 2018-06-14 21:05 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Installationsteknik
Kursen "Elinstallationer" handlar om att utveckla kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar.

Innehåll

 

Elinstallation 200p 

I den här kursen kommer vi att blanda teori med praktik för att uppnå så säkra och snygga elinstallationer som möjligt.

Delar av kursen kommer att genomföras under APL.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Installationer av kraft- och belysningsanläggningar.
  Ins  -
 • Elmaterials olika egenskaper och användningsområden.
  Ins  -
 • Apparaters kapslingsklass och placering i olika miljöer.
  Ins  -
 • Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området. Standarder.
  Ins  -
 • Val av ledningssystem och förläggningssätt med hänsyn till ledningsburna störningar.
  Ins  -
 • Förläggning av kabel på olika underlag och i mark samt installation av rör och kanalisation.
  Ins  -
 • Installation av kopplingsutrustning med tillhörande skydd.
  Ins  -
 • Dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbete, till exempel Allmän material- och arbetsbeskrivning för elektriska arbeten (AMA EL).
  Ins  -
 • Avbrottsfri krafts (UPS-systemens) användning och funktion.
  Ins  -
 • Säkerhet vid elinstallationsarbete.
  Ins  -
 • Ergonomins betydelse vid elinstallationsarbete.
  Ins  -
 • Kontroll inför drifttagning och elarbetsansvar.
  Ins  -
 • Dokumentation inom belysningsområdet.
  Ins  -
 • Felsökning och reparation av befintliga elinstallationer.
  Ins  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar efter samråd med handledare installationer av vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningar utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur installationen är tänkt att fungera.
  Ins  A
 • Eleven planerar efter samråd med handledare installationer av vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningar utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven utförligt för hur installationen är tänkt fungera.
  Ins  C
 • Eleven planerar i samråd med handledare installationer av vanligt förekommande kraft- och belysningsanläggningar utifrån lagar och andra bestämmelser samt standarder som finns inom området. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur installationen är tänkt att fungera.
  Ins  E
 • Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
  Ins  A
 • Eleven söker och reparerar efter samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
  Ins  C
 • Eleven söker och reparerar i samråd med handledare fel som uppkommer på såväl nya som befintliga installationer.
  Ins  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: