Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2018-06-15 08:35 i Brännkärrsskolan Knivsta
I ämnet bild får du använda din kreativitet och skaparglädje.
Grundskola 4 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Innehåll

Mål

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om hur bilder samt tredimensionellt arbete skapas, samt hur dessa kan tolkas.

Det här ska du lära dig

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

Skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer, känna till konstnärer från olika epoker samt hur deras verk kan tolkas utifrån färgval och motiv.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

Genomgång och diskussioner kring olika konstnärer samt ett urval av deras verk.

Genomgång av olika metoder material och uttrycksformer. 

Individuellt bildskapande utifrån givna metoder samt val av olika metoder.

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Skapa bilder så att budskapet framgår.
Använda olika metoder, material och uttrycksformer på ett varierat och kreativt sätt.
Deltagande i diskussioner kring tidigare verk.
Arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl

Bild åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa bilder
Du kan skapa enkla bilder. Behöver ibland starthjälp.
Du kan skapa enkla bilder på egen hand.
Du kan skapa utvecklade bilder och tar egna initiativ.
Tekniker, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Arbetsprocessen
Du behöver hjälp med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt. Har blivit klar med några bilduppgifter.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt. Har blivit klar med de flesta bilduppgifter.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt. Har blivit klar med alla mina bilduppgifter.
Reflektion
Du behöver hjälp att ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: