Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan "Fritid i slöjden", år 7

Skapad 2018-06-15 09:33 i Gränbyskolan Uppsala
Konstruktionsuppgift som är relaterat till ett fritidsintresse. Uppgiftens tanke är att planera för någon form av konstruktion som eleven kan använda i sitt fritidsintresse, tex. upphängning av skateboards, innebandyklubbor, träns, förvaring av dataspel m.m. "Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer utifrån användningsområdet, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat".
Grundskola 7 Slöjd
adfgsdfg

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet:

 • Repeterar tidigare inlärda tekniker samt verktygskunskaper.(t ex. sammanfogningar, ytbehandlingsmetoder, slöjdbegrepp m.m.)
 • Val av ide som utmanar att lära nya moment och tekniker.
 • kravet är att produkten skall kunna användas i samband med ett fritidsintresse.
 • Arbetet måste planeras utifrån funktion, hur föremålet ska användas.
 • Konstruktionen ska bestå av minst två olika material(t ex. trä, textil, "plexi", glas, plåt, eller annat)

"Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt."

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar i grupp och enskilt hur man:

 • Utifrån en ide planerar ett arbetsområde, skiss, ritning, mallar, materialval, m.m.
 • Repetion av tidigare sammanfogningsmetoder
 • Hur t ex. plåt, plexi kan formas och användas i en konstruktion.

Eleverna arbetar både enskilt och i grupp.

 

Visa vad du lärt dig

Jag kommer bedöma din färdiga produkt, tillsammans med din skiss/planering/utvärdering

 

Tidsram

Gemensamt beslut (beroende av svårighetsgraden på de planerade)

Bedömning

Se aktuell matris.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd åk 7 - 9

Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå
Du har idéer
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån
- Syftet med arbetet - Kvalitets och miljöaspekter På årskursanpassad nivå
Du gör val men har svårt att motivera varför
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att använda hantverks-tekniker
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden
Du använder enstaka ord och begrepp
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck På årskursanpassad nivå
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: