Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten Åk 5

Skapad 2018-06-15 09:56 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Vatten är nödvändigt för allt liv.
Grundskola 5 Kemi Svenska Biologi Svenska som andraspråk
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten kan se ut på olika sätt och det finns vatten överallt på jorden, men det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi ta väl vara på.

Innehåll

Kunskaper och förmågor att utveckla:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • känna till vattnets kretslopp
 • känna till något om vattnets egenskaper
 • kunna begreppen salt, sött och bräckt vatten
 • känna till något om växt- och djurliv i de olika vattentyperna
 • känna till hur vi renar vårt vatten (avlopp resp dricksvatten)
 • känna till något om fiskars liv och fiskens uppbyggnad
 • kunna skriva en enkel lab.rapport utifrån givna punkter

Så här arbetar vi:

Vi kommer att läsa, diskutera och reflektera över texter kring vattnets krestlopp, vattnets egenskaper m.m.  Under arbetets gång ska vi träna på att ta ut det viktigaste ur en text, svara på frågor kring texten samt hämta fakta från film.  Vi ska även utföra några enkla experiment kring vatten och dess egenskaper.

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms utifrån din medverkan och aktivitet vid diskussioner, experiment och studiebesök.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Bi Ke SvA
No- Vatten år 4-6

F
E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 1 och 2 handlar om att du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara hur vatten cirkulerar i naturen. Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulrerari naturen, hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 1 och 2 handlar om att du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara hur vatten cirkulerar i naturen. I resonemangen beskriver du samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulrerari naturen, hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Kunskapskrav 3
Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav 8
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du har ännu inte visat att du kan resonera kring varför levnadsvillkoren ser olika ut för människor på olika platser i världen, eller vad dessa olikheter beror på. Du har inte heller gett något underbyggt förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: