Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i arabiska

Skapad 2018-06-15 10:33 i Lerum Modersmål Lerum
Pedagogisk planering för en elevgrupp åk 1-4
Grundskola 1 – 4 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet t.ex synonymer och motsatser t.ex frukter och grönsaker, natur och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på arabiska samt jämföra med svenska. Vi ska träna på läsförståelse samt läsa både hög och individuell läsning. Vi ska träna berätta och reflektera över högtider och traditioner.

Innehåll

Ämnets syfte

Modersmålsämnets uppgift är att stärka elevens personliga och kulturella identitet samt utveckla tänkandet och förmågan att kommunicera med andra.

 • Att i tal och skrift kunna använda sitt modersmål, är en förutsättning för lärandet.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.


Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande teman: 

Familjen, släktträd och släktforskning

Hemmet och fritiden

Klockan

Kalendern (veckodagar, månader, högtider)

Årstider och väder

Traditioner och högtider (när de infaller)

 

Konkretiserade mål

Kunna läsa högt på arabiska, delta i samtal om texten och analysera den.

Kunna skriva egna texter: en kort text (5 meningar)

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att använda olika arbetssätt:

 • Vi läser högt korta texter och har diskussioner kring texternas teman.

 • Läsa berättelser och sagor

 • Läsa barnböcker

 • Rita bilder och skriva tillhörande beskrivningar.

 • Skrivuppgifter.

 • Utöka ordförrådet

 • Öva på stavningsregler

Bedömning

Elevens utveckling kommer att följas upp på olika sätt:

 • Högläsning.

 • Skrivuppgifter.

 • Elevens arbete under lektionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: