Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska valet med inriktning på miljö-, jämställdhet- och skolfrågor

Skapad 2018-06-15 10:40 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Geografi Kemi Svenska Matematik Historia Biologi Teknik Samhällskunskap Fysik
Du kommer under veckorna 34-38 få fördjupa dig i det svenska valsystemet.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig hur Sverige har utvecklat sin demokrati och hur det svenska valsystemet fungerar. Du ska lära dig de olika partierna som deltar i valrörelsen och studera deras ståndpunkter inom miljö-, jämställdhet- och skolfrågor. Du ska kunna argumentera och föra fram partiernas olika ståndpunkter inom aktuella frågor. 

Du ska veta hur du själv och samhället kan påverka miljön. 

Du ska kunna tyda tabeller och diagram som redovisas under valrörelsen.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att :

 • i grupparbeten över klassgränserna djupdyka i de olika partiernas partiprogram för att se vad de säger i de områden vi kommer att belysa.
 • besöka valstugor för att intervjua partiernas representanter om de tre sakfrågorna
 • se på filmer
 • föra debatter där ni kommer att föra fram partiernas åsikter. 
 • göra en valaffisch 
 • undersöka hur du kan påverka miljön i ditt vardagliga liv. 
 • ha genomgångar 
 • träna in de olika partinamnen, ledaren och symbolen
 • lära dig hur ett val går till och delta i skolvalet.
 • skriva argumenterande texter som har en verklig mottagare
 • studera och skapa diagram och tabeller utifrån valresultat.

 

Här beskriver du vad ni ska arbeta med – vad ska eleverna få undervisning om, val av stoff, arbetsgång, ord, viktiga begrepp, vilka färdigheter ska tränas, vilka förmågor ska utvecklas?

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna ovanstående mål.

Jag/vi kommer bedöma dina kunskaper genom:

 • att se på ditt deltagande i debatten. 
 • ett prov om Sveriges demokratiska system
 • ditt deltagande i grupparbetet kring partifrågorna
 • ett matteprov på statistik 
 • en redovisning i teknikämnet
 • den argumenterande texten

 

Uppgifter

 • Redovisning valet

 • Argumenterande text: Annons

 • Diagnos kapitel 8: Tabeller och Diagram

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: