Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i skolans närhet

Skapad 2018-06-15 10:42 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Vilka växter och djur finns alldeles i vår närhet och runt vår skola?

Innehåll

Växter och djur i skolans närhet

Under höstterminen ska du få lära dig ännu mer om olika träd, växter, svampar och djur som lever i skolans närhet. Du ska även få läsa och arbeta med allemansrätten.

Syfte

Syftet med undervisningen i biologi inom kunskapsområdet "Växter och djur i skolans närhet" är att du ska

 • utveckla nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen.
 • utveckla din förmåga att genomföra undersökningar.
 • utveckla förmågan att använda dina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor om naturen

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande : Likheter och skillnader hos träd, växter, svampar och smådjur i närmiljön. Sortera och gruppera växter och djur, namnge olika arter, näringskedja, fotosyntesen, nedbrytning och allemansrätten.

Följande centrala innehåll ur kursplanen för biologi kommer vi att beröra:

Hur?

Vi ska samtala och diskutera, sortera och gruppera, göra enkla undersökningar, se filmer, läsa och skriva texter, arbeta med olika frågeställningar.

Bedömning

Du ska:

 • kunna förklara allemansrätten

 • kunna gruppera och sortera tex. träd eller djur

 • kunna namnge vanligt förekommande växter och djur i närmiljön

 • kunna namnge några svampar

 • känna till fotosyntesen

 • känna till näringskedja

 • kunna genomföra enkla undersökningar

 • kunna föra resonemang om likheter och skillnader om tex. träd

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Ke
Växter i närmiljön (höst)

Du når delar av målet
Utvecklingsförslag
Du når målet
Du når målet med god marginal
Du ska känna till namnet på några vanliga växter i vårt område.
 • Bi  4-6
Du känner till namnen på ett fåtal växter.
Träna och ta ansvar för ditt lärande.
Du känner till namnen på många växter vi pratat om.
Du kan namnen på alla växter vi pratat om.
Du ska kunna skriva faktatexter om några vanliga växter i vårt område samt rita en bild på växten.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
Du kan med hjälp skriva faktatexter. Du har ritat bild till texten.
Var noggrann när du läser, se till att du förstår texten. Skriv stödord som du kan använda för att skriva din egen text.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur, med viss språklig variation. Du har ritat bild till texten.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur, med förhållandevis god språklig variation. Du har ritat bild till texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: