Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Åk 5

Skapad 2018-06-15 10:55 i Drottninghögsskolan Helsingborg
I det här arbetsområdet ska du skriva om en religion och göra jämförelser med andra religioner. Du ska även skriva om hur man lever inom religionen och hur man ser på livet.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska du skriva om en religion och göra jämförelser med andra religioner. Du ska även skriva om hur man lever inom religionen och hur man ser på livet. Du kommer även att få diskutera etik och moral.

Innehåll

Syftet med arbetet är att du ska:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Kunskapsmål:

Du ska beskriva och jämföra heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.

Du ska även visa sambandet mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar i religionen.

Du ska visa hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religionen kan betyda för olika människor.

Du ska delta i diskussioner kring etik och moral.

 

Genomförande:

grupparbete

läsa och skriva texter

diskutera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re Sv SvA
Religion

Rubrik 1

1
2
3
4
Baskunskaper
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner
Världens religioner
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett väl utvecklat sätt.
Skandinaviska religioner
Du kan beskriva några viktiga kännetecken fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Högtider och traditioner
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Tro
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett mycket utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Rätt och fel
Diskutera och fundera på vad som är rätt och fel.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett mycket bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: