Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskap

Skapad 2018-06-15 10:57 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Individer och gemenskaper
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar, kompisar, skolklassen, hemkommunen och som medborgare i Sverige. Inom kunskapsområdet " Individer och gemenskap" ska vi diskutera flera olika perspektiv hur individer påverkas av sin omgivning och hur vi människor tillsammans skapar de gemenskaper vi lever i.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • Du ska ha kännedom om ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Du ska ha kännedom om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Du ska ha kännedom om några svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. 
 • Du ska ha kännedom om immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om Individer och gemenskaper
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Ungdomskulturer - kollage

 • Ungdomars fritid

 • Intervju

 • Vem är jag?

 • Intervju

 • Julia

 • Vem är jag?

 • Ungdomars fritid

 • Textanalys 2

 • Ungdom - instuderingsfrågor

 • Vem är du i IRL

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: