Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht -18

Skapad 2018-06-15 11:08 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- se kopplingar till läroplanens syfte nedan

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

Du kommer få undervisning i:

 • lek och rörelser i ute- och innemiljö
 • orientering
 • allemansrätt
 • ringdans

 

Arbetsform

- praktiska övningar i idrottshall

- vistelse, samt teoretiska och praktiska övningar i utemiljö

 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

- se kopplingar till läroplanens kunskapskrav nedan

 

Hur kommer det att bedömas:

Pedagogen  kommer att bedöma dina förmågor genom observationer i idrottssalen och i utemiljön, samt genom diskussioner enskilt, par och i grupp/helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: