Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tom mall för pedagogisk planering fritidshem Dalhem

Skapad 2018-06-15 11:10 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola F – 4
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Nuläge- Grund för fortsatt planering

-Beskriv elevernas behov/intressen, lokala mål på skolan/fritidshem

 

Syfte - varför ska eleven göra detta. Relatera till läroplanen

 

Undervisning och arbetssätt  - hur ska vi arbeta

-Vad?

-Hur?

Lärandemiljö?

När?

Vem ansvarar?

 

Vad tränar vi genom detta -  förmågor

 

 

Genom detta utvecklar vi

 

 

Utvärdering - hur vet vi att eleverna lärde sig det vi avsåg med aktiviteten/planeringen

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

 

Dokumentation  - vad vill vi visa och på vilket sätt  

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur? När? Ansvar?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: