Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation

Skapad 2018-06-15 11:18 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Individer och gemenskaper
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Hur påverkas vi och vårt samhälle av medier? Vilka medier finns det, och hur fungerar de? Medier kan underhålla, informera, påverka våra åsikter och granska makten. I det här avsnittet får du lära dig om olika medier och om hur de fungerar. Du får också fundera över vilken roll medier har i en demokrati – och i en diktatur. Du får lära dig om tryck- och yttrandefrihet och om hur medier kan påverka dina åsikter samt hur du kan bli mer medveten om vilka budskap som sänds till dig. Idag är vi inte bara konsumenter utan också producenter av media. Vad betyder det? Jo, att du kan göra din röst hörd och sprida dina åsikter med bara en knapptryckning. Hur använder du det på bästa sätt? Och hur får du kontroll över medierna – så att inte de kontrollerar dig?

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • skilja olika slags medier och hur media på olika sätt förmedlar information.
 • redogöra för olika sätt medier används för att påverka samhället.
 • söka information om medier och analysera och kritiskt granska olika källor.
 • reflektera över hur individer och grupper framställs, till exempel beroende på kön och etnicitet, i media och reklam.
 • förstå risker och möjligheter med digitala medier – till exempel nätmobbning, att information anpassas för olika mottagare och stora möjligheter till påverkan. 

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

 

Uppgifter

 • Ungdomars fritid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: