Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nalletema

Skapad 2018-06-15 13:39 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Nalletema. I temat kommer vi utgå från tre nallar som fokuserar på Språket och hur man är en bra kompis.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Vi ser att barnen på Sländan tycker om sång och musik, läsa böcker och att använda tecken som stöd. 

Barnen på Sländan samspelar med varandra i leken. De dras till varandra genom att de iakttar, härmar, imiterar och vill leka bredvid och med varandra. Det är viktigt att vi pedagoger är med och vägleder barnen i deras samspel och guidar dem för att de ska kunna lösa sina konflikter som uppstår i leken. 

 

Tema:

Denna terminen kommer vi att ha Nalletema. Vi kommer att använda tre nallar för att arbeta med sång och musik, språk och hur man är en bra kompis.   

Våra mål: Vart ska vi?

Utveckling och lärande

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Vi vill ge barnen förutsättningar och hjälpmedel för att kommunicera i leken och vardagen. Detta gör vi genom att läsa böcker och använda tecken som stöd.

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

Vi vill utveckla barnens språk och motorik genom att använda sång, ramsor och rörelse

 

Barns inflytande

 •  
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Vårt mål är att göra barnen mer delaktiga genom att vi oftare tar tillvara på deras tankar och intressen

 

Normer och värden

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Vi vill att alla barnen ska lära sig att vara en bra kompis. 

Utveckling pågår när vi ser att barnen bryr sig om varandra och hjälper varandra i leken.

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vi kommer att utgå ifrån dessa tre nallar. Varje nalle har varsitt  intresseområde.

Nalle Rosa kommer att arbeta med språk genom:             

 • Läsa böcker
 • Tecken som stöd
 • Rim och ramsor

 

Nalle Grön kommer och arbetar med sång och rörelse genom:

 • Sång
 • Rytmik
 • Ramsor
 • Lekar

 

Nalle Blå tycker om att utforska och undrar hur man är en bra kompis

 • Vi skapar aktiviteter utifrån vad barnen visar intresserade för
 • Vi ska använda nallarna för att prata om hur man är en bra kompis 

 

Nalle hälsar på...

Under temats gång ska barnen få välja en av nallarna som följer med dem hem. Nallen har med sig en bok där barnen tillsammans med sina föräldrar kan dokumentera med text och bild. Barnet får sedan på en samling visa/berätta vad de har gjort tillsammans med nallen.

Lpfö98 Rev. 2016

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten[...]

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

 Barns inflytande och medskapande

Varje vecka har ett barn fått ta med sig en nalle hem och sedan har vi hjälpts åt att återberätta med hjälp av boken som de har skrivit/satt in bilder i tillsammans med sina föräldrar.

De äldre barnen har gått till skogen och där har de fått inflytande och varit medskapande genom att de har fått bestämma vad vi ska göra. Vi har varit lyhörda för vad de har pratat om/visat intresse för och utefter det skapat aktiviteter.

 

Utveckling och lärande

Vi upplever att barnen har tyckt om vårt tema och tyckt att det har varit spännande och roligt när någon/några nallar har kommit och hälsat på. Vi kan se att barnen har lärt sig vår nallesång som vi har använt för att starta/avsluta våra samlingar.

En av nallarna har haft med sig tecken och sånger när den har hälsat på och vi kan se att barnen snabbt har lärt sig tecknen och rörelser till sångerna vi har sjungit.

Vår nallematramsa blev snabbt populär och nu kan de flesta barnen rörelserna till ramsan och de vill gärna göra den flera gånger om dagen

 

Normer och värden

Vi arbetar med hur man är en bra kompis i alla våra vardagssituationer. Vi pratar t.ex. om att man ska vänta på sin tur och vänta på att saker är lediga.

Vi ser att barnen är väldigt hjälpsamma mot varandra, de hjälps åt när de ska klä på sig och de hämtar saker till varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: