Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poems and drama - Engelska

Skapad 2018-06-15 14:17 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska Bild
I engelska kommer vi att arbeta konkret med språket genom dikter, sånger och drama. För att öka självsäkerheten i användningen av språket.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Undervisningen ska bidra till att eleverna har en tilltro till sin egen förmåga i att använda engelska språket. Eleverna ska få möjlighet att möta olika sorters texter och möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 Så här ska vi arbeta...

Genom:

 • Drama
 • Läsning
 • Skrivning
 • Hör-övningar
 • Pedagogiska spel

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Hur du formulerar dig muntligt och i skrift, samt hur du lyssna och resonerar i dina samtal med andra. Hur du uppfattar texter och hur du jämför dem med varandra. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En Bl
Muntlig framställning och kommunikation år 6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • En
Uttrycker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser. T.ex: ”My name is… I like to..."
Uttrycker dig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. T.ex: ”I like cats. I have a black cat. Her name is X. She likes fish but not milk.”
Uttrycker dig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
För en dialog med andra i tal.
 • En
 • En
Du deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser. T.ex:. ”What is your name? My name is Tom."
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Du deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Du iInleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Använda språkliga strategier, tillvägagångssätt, för att förstå och göra sig förstådda t.ex. gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, ställer frågor, följdfrågor…
 • En
Du känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Du behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Du använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Du använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet.
Du använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • En
Du anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Du anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Du anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
...
Hantera språket (i tal), språklig säkerhet
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. T.ex: svenska ord, ordföljd, uttryck.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel men mottagaren förstår sammanhanget utan större problem.
Har ett tydligt och säkert sätt att använda sitt språk på. Mottagaren förstår utan problem. Har en struktur i språket som oftast följer hur det är uppbyggt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: