Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Active Reading B

Skapad 2018-06-15 14:18 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Engelska
Active Reading hjälper eleven att förbättra läsförståelse i engelska och att utöka sitt engelska ordförråd. Eleven tränas i att bli en aktiv läsare - en som behärskar såväl sökläsning som att reflektera och dra slutsatser.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 Eleven ska förbättra läsförståelse i engelska och utöka sitt engelska ordförråd.

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 Så här ska vi arbeta...

Vi ska arbeta utifrån boken Active Reading B.

Vi ska bearbeta texterna i boken, vi ska skriva 

texter med samma rubrik som det är i boken utifrån oss själva.

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Hur du har förbättrar din läsförståelse och utökat ditt ordförråd.

Hur du använder nya ord.

Hur du bearbetar texternas innehåll.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Läsförståelse engelska 5

Ännu ej så god förmåga
Klarade mindre än hälften av uppgifterna.
På väg till god förmåga
Klarade minst hälften av uppgifterna.
God förmåga
Klarade minst 3/4 av uppgifterna.
Mycket god förmåga
Klarade alla uppgifter.
Aspekt 1
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Ny rubrik

Ännu ej så god förmåga
Klarade mindre än hälften av uppgifterna.
På väg till god förmåga
Klarade minst hälften av uppgifterna.
God förmåga
Klarade minst 3/4 av uppgifterna.
Mycket god förmåga
Klarade alla uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: