Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans målplanering läsåret 18/19

Skapad 2018-06-15 14:19 i Humlans förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Förskolans vision är: Jag vill, jag kan, jag vågar. - Prioriterat område för året är: Vi är alla lika olika. I år har vi valt att jobba med: bemötande. - Fokusområden är Normer och värden, Barns inflytande och Utveckling och lärande

Innehåll

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Kommunens prioriterade mål är: Vi är alla lika olika. Och vi väljer att jobba med bemötande.

I målområden Språk och kommunikation, Matematik, Natur och Teknik, Normer och värden och Barns inflytande vill vi ge barnen utmaningar som ökar deras kunskaper.

 

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår :

När barnen visar ökad respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. genom att vi planerar temasamlingar,pratar om det olika situationer.

När barnen visar intresse och ofta samtalar om bilder samt ställer frågor om texter.

När barnen ställer matematiska frågor och deltar i resonemang.

När barnen förstår och får ökad kunskap om vad ett kretslopp är.

När barnen förstår hur vattnet kommer till och från en toalettstol.

När barnen börjar inse att vi kan tycka olika och att det är ok.

Insatser för att nå målet

Vi jobbar aktivt med att barnen är aktsamma om allt i vår miljö, genom att vi planerar temasamlingar,pratar om det i olika situationer.

Vi kommer att presentera roliga och intressanta bilder för barnen att samtala kring. Vi kommer att läsa olika texter för barnen.

Vi kommer att prata om matematik vid olika tillfällen t ex måltider samt i planerade matte-samlingar.

Vi gör ett tema om vattnets kretslopp.

Vi kommer att se film och läsa om ämnet.

Genom att vi dramatiserar och samtalar om olika åsikter.

Barnens delaktighet genom hela processen

Vi anpassar planeringen utefter vilket intresse barnen visar.Barnen är medskapande i processen.

Vårdnadshavares delaktighet

Föräldrarna följer arbetet genom unikum samt ser den pedagogiska dokumentationen på förskolan och kan bidra med material under temats gång.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 Att vi delar upp arbetet i olika ansvarsområden

Att barnen visar intresse

Att vi har tillräckligt med planeringstid/reflektionstid

Utvärdering.

Arbetslaget utvärderar fortlöpande under läsåret på sin reflektionstid och i juni.

Pedagogerna genomför barnobservationer och i samtal med barnen.

De olika fokusområdena går in i varandra och finns med under hela året men utvärderas i den ordningen som finns i årshjulet. Det vill säga Normer och värden: socialt samspel, Barns inflytande: delaktighet,Utveckling och lärande: Språk och kommunikation, Matematik, Natur och teknik samt det övergripande kommungemensamma området "Vi är alla lika olika".

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: