Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PULS & RYTM

Skapad 2018-06-15 15:11 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Under den sista delen av vårterminen arbetar vi med puls, takt och rytm och vad det betyder i musiken!
Grundskola 7 Musik

Musikämnets syfte: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Lektionsinnehåll:

 • Gemensam genomgång av olika notvärden, te x hel-, halvnot, fjärdedel åttondel.
 • Rytmik, där du tränar på att sätta musiken i kroppen. Klappa rytmer och röra dig i rätt tempo.
 • Öva på att känna igen puls i olika låtar
 • Spela rytmer efter några enkla musiksymboler - i helklass och grupp
 • Jobba i smågrupper med att skapa klapprytmer

 

 • Öva rytmer med era iPads

Jag bedömer

Jag kommer att kontinuerligt bedöma dig och din arbetsinsats under lektionstid samt genom ett litet test där ni får ytterligare chans att visa kunskap gällande notvärden.

 

 • Din förmåga att kunna kommunicera musik genom att ge omdömen om eget och andras musicerande.

 • Din förmåga att kunna uppmärksamma vad som sker i musiken (exempelvis lyssna på rytmer och kunna anteckna dess notvärden samt skriva egna rytmer).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
VAD ÄR DET MED PULSEN? - ÅR 7

Kommunicera
Jag kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Uppmärksamma
Jag uppmärksammar till viss del vad som sker i musicerandet.
Jag uppmärksammar i relativt hög grad vad som sker i musicerandet.
Jag uppmärksammar i hög grad vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: