Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lovskola - Skriva uppsats

Skapad 2018-06-15 15:18 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Under kommande veckor ska vi att arbeta med att skriva uppsats samt att repetera ordklasserna som ni hade prov på i åk 7. Underlaget för era uppsatser är de anteckningar/dagböcker som ni hade i uppgift att göra under praoveckan. Glöm heller inte att ni ska skriva färdigt och lämna in era loggböcker!
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Eleven ska skriva en uppsats och följa de traditionella reglerna.

Innehåll

Eleven ska söka och hitta fakta använda den i en uppsats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
uppsats

Helhet
Din text saknar relevant innehåll / ämnet har missuppfattats. Dina argument är inte byggda på trovärdig fakta och resonemangen är inte utveckalde.
Din text innehåller relevanta uppslag och de flesta uppslag utvecklas något.
Din text förmedlar reflektioner och dina resonemang är utvecklade. Du har med argument och motargument.
Du tolkar, värderar och och för fram dina åsikter med ett djup. Du för välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar,
Trovärdighet
Den egna tankegången framgår inte. Exemplen är inte underbyggda.
Den egna tankegången framgår och är delvis underbyggd. Innehåller exempel / detaljer med viss betydelse för helheten.
Den egna tankegången framgår och är underbyggd. Ansatser till kritiskt resonemang finns. Innehåller träffande exempel / detaljer med betydelse för helheten.
Din tankegång är väl underbyggd. Du för ett kritiskt resonemang och har god balans mellan detaljer och översikt samt personligt och allmänt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen.
Meningsbyggnaden är enkel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad.
Meningsbyggnaden är varierad.
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Ordvalet räcker till för att redogöra för textens innehåll.
Ordvalet i texten är ganska varierat. Du gör få formella fel.
Ordvalet i texten är mycket varierat och precist. Du gör ytterst få eller inga formella fel.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas.
Försök till styckeindelning har gjorts.
Styckeindelningen är i huvudsak korrekt.
Styckeindelningen är korrekt.
Stavning
Grundläggande regler för stavning används med viss säkerhet
Grundläggande regler för stavning används med relativt god säkerhet
Grundläggande regler för stavning används med god säkerhet
Grundläggande regler för stavning används med mycket god säkerhet
Skrivregler
Du använder skiljetecken och stor/liten bokstav med viss säkerhet
Du använder skiljetecken med relativt god säkerhet och gör endast ett fåtal fel med stor/liten bokstav
Du använder skiljetecken med god säkerhet och gör inga direkta fel med stor/liten bokstav
Du använder skiljetecken med mycket god säkerhet och gör inga fel med stor/liten bokstav
Tempus
Du gör många tempusfel
Du gör få tempusfel
Du använder dig av tempus korrekt
Du använder dig av tempus medvetet
Struktur
Uppbyggnaden går inte riktigt att följa, ditt berättarperspektiv har brister och en enklare textbindning används.
Uppbyggnaden går att följa, du har ett i huvudsak fungerande berättarperspektiv och en enklare textbindning används
Uppbyggnaden är tydlig, du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv med tydligt fokus på ämnet och en varierad textbindning.
Uppbyggnaden lyfter texten och genrens möjligheter utnyttjas. Du har ett väl fungerande berättarperspektiv och en väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: