Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2018-06-15 16:16 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Kristendom
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att bli experter på religionen Kristendom utifrån: -kristna ledare samlingslokal och symboler -kristna högtider -kristna ceremonier -kristna trosinriktningar -Fadern, sonen och den helige anden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

 Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religionen Kristendom. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor.

Ur centralt innehåll:

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

 • Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, tex sånger och psalmer.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning.
 • redogöra för kristna högtider och varför de firas.
 • hur bibeln är uppdelad.
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu. 
 • delta i diskussioner kring kristendomen.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Upptäck religion". 

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och se på  filmer.

Dessutom tränar vi på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord och återberätta faktan med sammanhang.

Du kommer att bli indelad i en av fyra expertgrupper:  kristna ledare, samlingslokal och symboler, kristna högtider, kristna ceremonier och kristna trosinriktningar. 

Jag kommer att modellera, resultatet av arbetsgången, genom att föreläsa om ett femte expertområde: Fadern, sonen och den helige anden. 

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. 

Tillsammans med din expertgrupp ska ni förbereda en föreläsning, med manus och digital presentation (Google-presentation), om ert område i kristendomen.

Efter redovisningen ska ni svara på frågor ifrån publiken.

Utifrån föreläsningen ska expertgruppen ha gjort ett 8 frågors-prov till övriga i klassen.

Du ska lyssna på övriga expertgrupper och svara på deras 8 frågors-prov. 

Tidsram

Arbetet beräknas att fortgå under fem veckor.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. 

Din del av den den muntliga redovisningen.

Dina svar på 8-frågors proven.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: