Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering år 6 kap.5

Skapad 2018-06-17 18:08 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Geometri

Innehåll

 

Ma år 6: ”Geometri” v. 9-12

 

Vecka

Ög05

Arbetsområde

6

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.1         s.178-185

Kap 5.1

Kap 5.1        

Kap 5.1                

7

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.2         s. 183-187

Kap 5.2  

Kap.5.2

Kap.5.2         Läxa 17 s.308-309 välj 7 uppg + veckans problem                                                  

9

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap.5.3         s. 188-194

Kap 5.3  

Kap 5.3

Kap 5.3           

10

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.4         s. 195-201                                 

Kap 5.4                                                         

Kap 5.4

Kap 5.4

11

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 5.5         s. 203-207

Kap 5.5

Kap 5.5

Kap 5.5         Läxa 19 s.311-312 välj 7 uppg + veckans problem                            

12

Tis

Ons

Tor

Fre

Repetition/ blandade uppgifter     s. 216-217

Diagnos kap. 5

Repetition/ träna mera  s. 219-221/ fördjupningar s.222

PROV kap.5

 

Tis

Ons

Tor

Fre

 

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

 

 

Bedömning

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

 

 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

 

□ TEMA s 208-209         □ Taluppfattning s 210             □ Fundera och diskutera s.211-212

 

□ Gruppuppgift s 213      □ Problemlösning s 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inför provet kan du träna på

 

  • Anteckningar och övningsuppgifter i räknehäfte
  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen i boken
  • Kunna förklaringar på begrepp – se Sammanfattning 5 s 214
  • Räkna Träna mera s 219 och/eller Fördjupning s 222

 

 

 

Läxhjälp

 

Glöm inte Läxhjälp på Östergårdsskolan onsdagar & torsdagar kl 14:00-16:00

 

Du som behöver kämpa hårt med matematik ska gå på Läxhjälp och jobba med din matematikplanering eller öva på extrauppgifter efter dina behov!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

 

Begreppsförmåga

Se: Olika enheter för längd t ex mil, km, m…, skala, förminskning, förstoring, vinklar, varv, grader, båge, hake, spetsig-, trubbig- och rät vinkel, vinkelben, vinkelspets, omkrets, area, bas, höjd, enhet för area t ex cm2, rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, fyrhörning, triangel, sammansatta figurer, diagonal

Procedurförmåga

Kunna göra omvandlingar mellan olika längdenheter, kunna räkna med skala, kunna rita och mäta vinklar, kunna beräkna omkrets och area av månghörningar såsom rektangel, kvadrat, trianglar och sammansatta figurer

Resonemangsförmåga

Motivera val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala matte och skriva matet på korrekt språk, skriva tydliga uträkningar och svar, använda enheter korrekt

Problemlösningsförmåga

Olika strategier för problemlösning, reflektion över svarets rimlighet

 

 

 

För mer förklaringar, övningsuppgifter och videolektioner besök http://www.matteboken.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matteplanering år 6 kap.5

På väg att nå målen
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar inte kunskaper om begreppen: enheter: meter, km, dm etc.. skala, triangel, rektangel, omkrets, area, och vinkar: rät vinkel, trubbig, spetsig och rak vinkel.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen: enheter: meter, km, dm etc.., skala, triangel, rektangel, omkrets, area, och vinkar: rät vinkel, trubbig, spetsig och rak vinkel. B1: Eleven ger korrekt svar i omkrets- eller area.
Eleven visar goda kunskaper om begreppen: enheter: meter, km, dm etc.. skala, triangel, rektangel, omkrets, area, och vinkar: rät vinkel, trubbig, spetsig och rak vinkel. B2: Eleven visar god förståelse för skala, 1cm på bilden motsvarar 6cm i verkligheten.
Eleven visar mycket goda kunskaper om enheter: meter, km, dm etc. skala, triangel, rektangel, omkrets, area, och vinkar: rät vinkel, trubbig, spetsig och rak vinkel. B3: Korrekta förklaringar med korrekt svar
Begrepp
B2: Eleven visar en viss förståelse för skala, ex: 1:6 är förminskning
B3: Eleven visar förståelse och kan beräkna minst två av uppgifterna
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven visar inte fungerande metod.
Eleven använder en fungerande metod för att beräkna enheter och omkrets och triangelns area M1: Eleven beräknar minst tre korrekta svar.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att genomföra beräkningar med omkrets och area M2: Eleven löser hela uppgiften korrekt, beräknar triangelns omkrets och area korrekt
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. M3: Eleven ritar båda figurerna rätt
Metod
M2: Eleven beräknar en del av uppgiften, omkrets eller area.
M3: eleven kan rita minst en av figuren korrekt, kvadrat eller rektangel.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem.
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven löser uppgiften på ett fungerande sätt och ger ett korrekt svar.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser hela problemet på ett väl fungerande sätt
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven löser hela problemet med en effektiv metod.
Problemlösning
P2: Eleven löser del av problemet t.ex. kan göra omvandling av enheter.
P3: Eleven löser en del av problemet ex: gör en beräkning av skala men ingen omvandling.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven visar inte kunskaper för ett matematiskt resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vinklar, omkrets och area. R1: Eleven redovisar och ritar minst en vinkel korrekt.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang och kan se skillnaden mellan omkrets och area samt skillnaden mellan triangelns och rektangelns area. R2: Eleven löser problemet och kan föredra att area har både längd och bredd.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med tydlig motivering kring triangelns area R3: Eleven ger korrekt och tydlig motivering och kan ge förklaring ex:. Triangelns area är hälften så stor som rektangelns area.
Resonemang
R2: Eleven ger en förklaring och drar slutsats utifrån det: omkretsen: beräknas längden runt om figuren.
R3: Eleven påbörjar en förklaring,
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Eleven visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: