Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering År 6 kap.6

Skapad 2018-06-17 18:13 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Tid, tabeller och diagram

Innehåll

 

Ma år 6: ”Tid, tabeller och diagram” v. 16-21

 

Vecka

Ög05

Arbetsområde

16

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 6.1         s.226-231

Kap 6.1

Kap 6.1        

Kap 6.1                

17

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 6.2         s. 232-237

Kap 6.2  

Kap 6.2

Kap 6.2         Läxa 21 s.314-3315 välj 7 uppg + veckans problem                                                 

18

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 6.3         s. 238-243

Kap 6.3  

Kap 6.3

Kap 6.3          

19

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 6.4         s. 244-249

Kap 6.4                                                        

Kap 6.4

Kap 6.4         Läxa 22 s.315-316 välj 7 uppg + veckans problem                            

20

Tis

Ons

Tor

Fre

Kap 6.5         s. 250-255

Kap 6.5

Kap 6.5

Kap 6.5        

21

Tis

Ons

Tor

Fre

Repetition/ blandade uppgifter     s. 268-271

Diagnos kap. 6

Repetition/ träna mera  s. 272-276/ fördjupningar s.277-280

PROV kap.6

 

Tis

Ons

Tor

Fre

 

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

 

 

Bedömning

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

 

 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

 

□ TEMA s 256-257         □ Taluppfattning s 263             □ Fundera och diskutera s.264-265

 

□ Gruppuppgift s 265      □ Problemlösning s 281-282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inför provet kan du träna på

 

  • Anteckningar och övningsuppgifter i räknehäfte
  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen i boken
  • Kunna förklaringar på begrepp – se Sammanfattning 6 s. 266-267
  • Räkna Blandade uppgifter s 268-271
  • Räkna Träna mera s 272-276 och/eller Fördjupning s 277-280

 

 

 

Läxhjälp

 

Glöm inte Läxhjälp på Östergårdsskolan onsdagar & torsdagar kl 14:00-16:00

 

Du som behöver kämpa hårt med matematik ska gå på Läxhjälp och jobba med din matematikplanering eller öva på extrauppgifter efter dina behov!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

 

Begreppsförmåga

Se: Stolpdiagram, stapeldiagram, tabell, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde, genomsnitt,

Procedurförmåga

Kunna göra rita tabell, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram, kunna läsa av och tolka olika diagram, kunna göra beräkningar med medelvärde

Resonemangsförmåga

Motivera val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala matte och skriva matet på korrekt språk, skriva tydliga uträkningar och svar, använda enheter korrekt

Problemlösningsförmåga

Olika strategier för problemlösning, reflektion över svarets rimlighet

 

 

 

För mer förklaringar, övningsuppgifter och videolektioner besök http://www.matteboken.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matteplanering År 6 kap.6

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp. B1: Eleven beräknar medelvärdet korrekt.
Eleven visar goda kunskaper om begrepp. B2: Eleven ger tre korrekta svar.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begrepp. B3: Eleven sammanställer resultatet i frekvenstabell och stolpdiagram på ett korrekt sätt.
Begrepp
B2: Eleven ger minst två korrekta svar.
B3: Eleven visar förståelse och sammanställer resultatet i frekvenstabell eller stolpdiagram.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod för att lösa uppgifter. M1: Eleven beräknar minst ett korrekt svar: kan räkna om minuter till sekunder.
Eleven använder en ändamålsenlig metod för att genomföra beräkningar. M2: Eleven löser hela uppgiften korrekt, beräknar nya medelåldern.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. M3: Eleven ritar linjediagrammet korrekt
Metod
M2: Eleven beräknar den totala åldern för alla gamla medlemmar.
M3: Eleven visar förståelse och påbörjar en ritning av ett linjediagram.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven löser uppgiften på ett fungerande sätt och ger ett korrekt svar.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser hela problemet korrekt.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven beräknar hela uppgiften och ger fyra korrekta svar.
Problemlösning
P2: Eleven löser ena deluppgiften korrekt.
P3: Eleven beräknar tre deluppgifter korrekt.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang. R1: Eleven kan förklara skillnaden mellan ett stapel- och ett stolpdiagram, motiveringen kan vara bristfällig.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang. R2: Eleven kommer fram till tre rätta påståenden.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med tydlig motivering. R3: Eleven ger korrekt och tydlig motiveringar till alla diagram: kan förklara vilken undersökning som passar bäst för respektive diagram.
Resonemang
R2: Eleven kommer fram till två rätta påståenden.
R3: Eleven ger två korrekta och tydliga motiveringar: kan förklara vilken undersökning som passar bäst för respektive diagram.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: