Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-06-18 08:53 i Höjdens förskola Halmstad
Förskola
Gemensamt tematiskt arbete med fördjupning på Lillebo.

Innehåll

Tema kroppen

Varför?

Vi har i huset kommit valt att fortsätta med ett gemensamt tema för att främja arbete över avdelningsgränser och för att kunna hjälpa varandra med temaarbetet. 

Utvecklingsområdet för Lillebo är att få kontinuitet i det systematiska kvalitetsarbetet. Att synliggöra målen från läroplanen och det lärande vi arbetar med och ha systematik med reflektioner och dokumentation. Vi behöver även bli bättre på att ha en föränderlig miljö som utgår från barnens intresse och uppmanar till utforskande och lek.

Från och med augusti 2018 är vi ett helt nytt arbetslag och vi behöver jobba ihop oss som ett team. 

Syfte

Syftet för barnen är att skapa ett intresse för kroppen och dess funktioner, utifrån barnens intresse, samt att skapa en nyfikenhet samt utforska sina sinnen. 

Mål

För barnen

Genom att arbeta utifrån vårt syfte vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka kroppens olika funktioner såväl invändigt som utvändigt. Under tiden som arbetet fortlöper vill vi att barn ska berikas med ett större ordförråd kring benämningar av kroppsdelar, genom bland annat samtal och ett meningsfullt skapande.

För pedagogerna

För att göra arbetet systematiskt samt få överblick på processen skriver vi reflektionsprotokoll på Unikum. Vi vill få tid till läsning av forskning och annan litteratur, så vi kan ha det som utgångspunkter i vår undervisning och fortsatta reflektioner.

Planera och genomföra

Vi har lånat en bok på biblioteket som handlar om kroppen. Vi har introducerat temat genom att läsa boken i smågrupper för barnen. På det viset har vi gett barn möjlighet att visa vad de känner störst nyfikenhet kring samt ställa frågor om. Boken tar upp ämnen ytligt. Vill vi då ha en fördjupning i ett ämne sker detta genom andra böcker och lärplattan.

Barnen har blivit avmålade på ett papper och får själva välja utifrån intresse vad kroppen ska innehålla.

Vi synliggör temat i vår lärmiljö genom bland annat att sätta upp bilder och annat material.

Utifrån barnens intresse har vi målat av våra händer och fötter, som sedan har målats och dekorerats efter barnens fantasi. Händer och fötterna har sedan sätts upp i våra hand-och fotträd. 

Efter att observerat barngruppen har vi valt att utforska sinnet känsel. Det här genom att utforska fingerfärg och slime

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi dokumenterar barnens tankar i reflektions protokoll och tar bilder på vad vi gör. Vid varje planeringstillfälle gör vi ett reflektionsprotokoll gemensamt för att analysera vart vi är och vart vi ska vidare.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: