Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa år 6

Skapad 2018-06-18 10:01 i Hannaskolan Grundskolor
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, diktläsning, gemensam högläsning och nyhetsläsning. Källkritik bearbetas i andra arbetsområden och utvärderas där.
Grundskola 6 Svenska
Den här planeringen är övergripande för all läsning i skolan. Vi läser många olika texter med många olika syften. Några exempel är egen skönlitterär läsning, läsning för inhämtning av kunskap i olika teman, gemensam högläsning och nyhetsläsning.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ut kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • få möta och få kunskaper om skönlitteratur och sakprosa skrivet för barn och ungdomar,
 • utveckla ditt intresse för att läsa,
 • ges möjligheter att utveckla dina kunskaper om det svenska språket.
 • träna på olika lässtrategier för upplevelseläsning och för användning av sakprosa,
 • utveckla ditt språk, den egna identiteten och din förståelse för omvärlden,

Arbetssätt

 • Skriva i läslogg eller klassens blogg.
 • Samtala i mindre grupp och i stor grupp om innehåll i texter vi läser tyst eller högt.
 • Läsa högt för mindre och större grupp. Träna på att läsa med flyt och inlevelse.
 • Du ska få öva på olika lässtrategier och lästekniker så att du kan förstå och tolka texter (läsa mellan raderna) och hitta svar på frågor om texten mm.
 • Du ska få möta olika texter så att språkets struktur blir tydlig för dig.
 • Du ska få läsa böcker ur olika genrer som utmanar dig på olika sätt.
 • Läsa tyst för att få upp läshastighet och ökad förståelse.
 • Gå till biblioteket med klassen eller på egen hand.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper genom att aktivt delta i de olika samtalen vi har om texter.
 • Du ska skriftligt visa dina kunskaper i en läslogg eller vid särskilda läsprojekt.
 • Du ska visa dina kunskaper vid de nationella proven i år 6.

Uppgifter

 • År 6 Läsläxa v. 36-39.

 • 6 Läxa - läs och förbered för bokresencion

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: