Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, Friidrott åk 4-5 2018-2019

Skapad 2018-06-18 10:14 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

FRIIDROTT - hoppa, springa, kasta, ta tid, mäta, träna. Du övar på många saker och det är jätteskoj! Prova!

Innehåll

Friidrott, åk 4-5

Friidrott
6 lektioner (6x50 min)

Förmåga att utveckla:
-
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Syfte:
-
Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga och motivation.
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-
Vi arbetar med sammansatta grundformer i kombination med olika redskap.
- Säkerhet och hänsynstagande vid träning, spel och idrott.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
-
Friidrott, vi tränar på att sätta ihop olika grundformer som hoppa, springa och kasta med ett redskap t ex häck, kula, spjut mm.
- Genomgångar av olika grenar, teknik, säkerhet och ansvarstagande kommer att genomföras.
- Eleverna får fritt träna på att hoppa längd och höjd, springa 60 m, hoppa häck, kasta boll och spjut, stöta kula samt springa stafett.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
- Använda din kropp i de olika friidrottsgrenarna.
- Utföra aktiviteterna på rätt sätt och med säkerhet.
- Genomföra rörelserna tekniskt.

Underrubrik 1

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll deltar eleven utan att bidra till förbättrat spel.
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll passar eleven lagkamrater som står i bättre position och bidrar på så vis till att spelet blir bättre.
Eleven har ett aktivt deltagande i lekar/spel. Eleven kommer med egna strategier/metoder som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte. I t.ex. spökboll kommer eleven med taktiska lösningar som förbättrar spelet för det egna laget.
Vid t.ex. redskapsgymnastik rör sig eleven någorlunda rytmiskt och balanserat. Eleven rör sig med lite långsammare och stelare rörelser och har mindre konsekventa rörelseövergångar.
Vid t.ex. redskapsgymnastik rör sig eleven med god rytm, precision och balans. Eleven rör sig till viss del med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna. Eleven kan t.ex. göra ett överslag på räck.
Vid t.ex. redskapsgymnastik rör sig eleven med mycket god rytm, precision och balans. Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna. Eleven kan t.ex. göra ett överslag obehindrat på räck.
Anpassa rörelser till musik
Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Eleven kan till viss del anpassa rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Eleven har god förmåga att röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Eleven kan anpassa sina rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Eleven har mycket god förmåga att röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Eleven kan enkelt anpassa sina rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Simma
Behandlas i annan årskurs.
Behandlas i annan årskurs.
Behandlas i annan årskurs.
Samtala om fysisk aktivitet och resonera om hälsofaktorer
Eleven deltar i samtal om kost, sömn, motion och livsstil och kan ge en enklare förklaring hur dessa faktorer påverkar den egna hälsan/prestationer i skolan.
Eleven deltar i samtal om kost, sömn, motion och livsstil och har underbyggda resonemang om hur dessa faktorer påverkar den egna hälsan/prestationer i skolan.
Eleven deltar mycket aktivt i samtal om kost, sömn, motion och livsstil och har väl underbyggda resonemang kring hur dessa faktorer påverkar hälsan, inte bara den egna utan även i ett större perspektiv.
Genomföra aktiviteter utomhus
Eleven provar på aktiviteter såväl sommar som vinter. Eleven kan till viss del röra och anpassa sig till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar i aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven kan både röra sig och anpassa sig väl till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar aktivt i de olika aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven rör sig obehindrat och anpassar sig effektivt efter olika underlag och väderförhållanden.
Eleven förstår sambandet mellan personligt ansvar och ren natur.
Eleven kan ge konkreta exempel på hur man kan ta personligt ansvar för att hålla naturen ren.
Eleven kan ge egna förslag till hur man på bästa sätt kan leva i linje med allemansrätten.
Orientera sig i bekanta miljöer
Eleven kan till viss del orientera sig i närmiljö utanför skolgården.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården
Eleven kan effektivt och med god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården.
Förebygga skador
Eleven kan resonera kring lämplig uppvärmning till olika aktiviteter. Eleven kan ge enkla beskrivningar för olika säkerhetsåtgärder när hen använder redskap. Med vägledning kan eleven använda redskapen på ett säkert sätt.
Eleven kan ge egna konkreta förslag på lämplig uppvärmning. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar för olika säkerhetsåtgärder när man ska använda redskap. Eleven kan använda redskapen på ett självständigt och säkert sätt.
Eleven kan ge egna konkreta förslag på lämplig uppvärmning med underbyggda resonemang. Eleven kan ge väl utvecklade beskrivningar för olika säkerhetsåtgärder när man ska använda redskap. Eleven kan använda redskapen på ett effektivt och säkert sätt.
Hantera nödsituationer vid vatten
Behandlas i annan årskurs.
Behandlas i annan årskurs.
Behandlas i annan årskurs.

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk5

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i aktiviteter och anpassa rörelser
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll deltar eleven utan att bidra till förbättrat spel.
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. I t.ex. spökboll passar eleven lagkamrater som står i bättre position och bidrar på så vis till att spelet blir bättre.
Eleven har ett aktivt deltagande i lekar/spel. Eleven kommer med egna strategier/metoder som medverkar till att aktiviteten når sitt syfte. I t.ex. spökboll kommer eleven med taktiska lösningar som förbättrar spelet för det egna laget.
Vid t.ex. redskapsgymnastik rör sig eleven någorlunda rytmiskt och balanserat. Eleven rör sig med lite långsammare och stelare rörelser och har mindre konsekventa rörelseövergångar.
Vid t.ex. redskapsgymnastik rör sig eleven med god rytm, precision och balans. Eleven rör sig till viss del med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna. Eleven kan t.ex. göra ett överslag på räck.
Vid t.ex. redskapsgymnastik rör sig eleven med mycket god rytm, precision och balans. Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med stabilitet och flyt i rörelseövergångarna. Eleven kan t.ex. göra ett överslag obehindrat på räck.
Anpassa rörelser till musik
Eleven kan till viss del röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Eleven kan till viss del anpassa rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Eleven har god förmåga att röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Eleven kan anpassa sina rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Eleven har mycket god förmåga att röra sig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar. Eleven kan enkelt anpassa sina rörelser till syfte och sammanhang (Traditionell och modern dans, rörelse- och träningsprogram).
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om fysisk aktivitet och resonera om hälsofaktorer
Eleven deltar i samtal om kost, sömn, motion och livsstil och kan ge en enklare förklaring hur dessa faktorer påverkar den egna hälsan/prestationer i skolan.
Eleven deltar i samtal om kost, sömn, motion och livsstil och har underbyggda resonemang om hur dessa faktorer påverkar den egna hälsan/prestationer i skolan.
Eleven deltar aktivt i samtal om kost, sömn, motion och livsstil och har väl underbyggda resonemang kring hur dessa faktorer påverkar hälsan, inte bara den egna utan även i ett större perspektiv.
Genomföra aktiviteter utomhus
Eleven provar på aktiviteter såväl sommar som vinter. Eleven kan till viss del röra och anpassa sig till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar i aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven kan både röra sig och anpassa sig väl till olika underlag och väderförhållanden.
Eleven deltar aktivt i de olika aktiviteterna såväl sommar som vinter. Eleven rör sig obehindrat och anpassar sig effektivt efter olika underlag och väderförhållanden.
Eleven förstår sambandet mellan personligt ansvar och ren natur.
Eleven kan ge konkreta exempel på hur man kan ta personligt ansvar för att hålla naturen ren.
Eleven kan ge egna förslag till hur man på bästa sätt kan leva i linje med allemansrätten.
Orientera sig i bekanta miljöer
Eleven kan till viss del orientera sig i närmiljö utanför skolgården.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården
Eleven kan effektivt och med god säkerhet orientera sig i närmiljö utanför skolgården.
Förebygga skador
Eleven kan resonera kring lämplig uppvärmning till olika aktiviteter. Eleven kan ge enkla beskrivningar för olika säkerhetsåtgärder när hen använder redskap. Med vägledning kan eleven använda redskapen på ett säkert sätt.
Eleven kan ge egna konkreta förslag på lämplig uppvärmning. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar för olika säkerhetsåtgärder när man ska använda redskap. Eleven kan använda redskapen på ett självständigt och säkert sätt.
Eleven kan ge egna konkreta förslag på lämplig uppvärmning med underbyggda resonemang. Eleven kan ge väl utvecklade beskrivningar för olika säkerhetsåtgärder när man ska använda redskap. Eleven kan använda redskapen på ett effektivt och säkert sätt.
Hantera nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: