Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2018-06-18 10:33 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen i matematik utvecklar elevernas kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och i olika ämnesområden.

Innehåll

 

VARFÖR ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med undervisning i matematik är att eleverna bl.a. ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för matematik och sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättning att utveckla kunskaper i hur matematiken har utvecklats i ett historiskt perspektiv. Eleverna ska även utveckla kunskaper i att beskriva, formulera och lösa matematiska problem samt kunna reflektera och argumentera över resultat och strategier.

VAD ska vi lära oss? (Förmågor)

Vi ska ge förutsättningar att utveckla förmågan i att :

 • formulera och lösa problem
 • värdera strategier och metoder
 • använda begrepp och analysera begrepp
 • se samband mellan begrepp
 • föra och följa matematiska resonemang
 • välja och använda lämpliga metoder
 • samtala, argumentera och redogöra
 • använda matematikens uttrycksformer

VAD ska vi göra? (Centralt innehåll)

Geometri

 • Punkt, linje och sträcka
 • Skala
 • Geometriska objekt och dess egenskaper: Fyrhörningar, triangel, cirkel, klot, kon, cylinder och rätblock m.fl.
 • Symmetri
 • Olika lägesord
 • Konstruktion av geometriska objekt
 • Längd, massa (vikt) och volym
 • Tid – klockan och året

   

Taluppfattning

 • Naturliga tal: antal och ordning
 • Positionssystemet: ental, tiotal, hundratal, tusental
 • De fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation, division
 • Addition och subtraktion. Talområdet 0-100
 • Multiplikation: 2,5 och 10.
 • Division: delningsdivision, innehållsdivision.
 • Olika sätt att beräkna: Huvudräkning, överslagsräkning, algoritmer, talsorter, miniräknare
 • Enkla bråk
 • Rimlighet
 • Uppskattning
 • Symboler för tal i olika kulturer

Algebra

 • Likhetstecknet
 • Likheter
 • Talföljder
 • Mönster

Sannolikhet och statistik

 • Slumpmässiga händelser i t.ex. mattespel
 • Tabeller
 • Diagram
 • Undersökningar

Samband och förändringar

 • Hälften – dubbelt
 • Olika samband

Problemlösning

 • Problemlösning i enkla situationer
 • Lösa matematiska problem
 • Skapa egna matematiska problem

HUR arbetar vi?

 • Enskilt och i grupp
 • Praktiskt med laborativt material
 • Med dator som pedagogiskt hjälpmedel vid t.ex. färdighetsträning
 • Gemensamma genomgångar

HUR ska du visa att du kan? (Bedömning)

 • Att du både muntligt och skriftligt kan redovisa dina beräkningar, tankar och slutsatser.
 • Skolverkets bedömningsstöd

Det här ska du lära dig

Kopplingar till läroplan

Det här ska du kunna när du slutar i åk 3.

 • Lösa enkla matematiska problem och beskriva hur man löser dem. Du väljer och använder lämpliga metoder för att lösa problem
 • Beskriva de matematiska begreppen med hjälp av symboler, saker eller bilder.
 • Ge exempel på hur några begrepp hör ihop.
 • Beskriva hur olika tal (naturliga tal) är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar och hur de förhåller sig till varandra.
 • Dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
 • Använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för geometriska figurer. Jämföra figurerna och beskriver deras läge med hjälp av lägesord.
 • Ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften och använder dem i situationer som du känner igen.
 • Göra enkla uträkningar och välja och använda metoder som passar för att göra uträkningen.
 • Använda huvudräkning för att göra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
 • Välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med addition och subtraktion.
 • Använda likhetstecknet så att det är lika mycket på varje sida.
 • Rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
 • På ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid.
 • Använda vanliga enheter när du visar ditt resultat.
 • Beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och begrepp som hör ihop med det du beskriver.
 • Läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
 • Med hjälp av matematiska begrepp diskutera hur man väljer metoder, räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder.
 • Bedöma om resultaten är rimliga.
 • Förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt.
 • Ställa frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: