👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen och 1800-talet i Europa

Skapad 2018-06-18 10:41 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Arbetsområdet berör 1800-talet i Europa, med extra fokus på den industriella revolutionen och de politiska strömningar som växte fram på bred front under denna period.
Grundskola 8 Historia

Under 1800talet så genomgick samhället en rad förändringar, Den industriella revolutionen förändrade för alltid människornas levnadsstandard. Politiska strömningar ledde samtidigt till oroligheter som så småningom resulterade i ett världskrig.

Innehåll

Revolutionernas tidsålder

Under kommande period kommer vi att arbeta med den indistriella revolutionen. Den industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia. I många tusen år hade arbetet med jorden varit grunden för människans tillvaro och livet kretsade kring hemmet, byn och åkrarna. När den industriella revolutionen började flyttade stora delar av befolkningen till städerna för att arbeta i fabriker. Det skedde under loppet av några få generationer. Aldrig förr hade människors villkor förändrats på så kort tid.

MÅL

Målet med undervsiningen är att utveckla förmågan att:

 • använda historiska fakta och begrepp
 • förklara och beskriva orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • dra slutsatser
 • se samband
 • kunna jämföra genom att se likheter och skillander
 • utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och, vill, vågar och kan uttrycka dig i olika sammanhang

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Undervisning till industriella revolutionen:

Föreläsningar

Powerpoints, Prezi

Frågor och material kopplat till boken.

 

1800-talets historia

historieboken

gemensamma genomgångar

föreläsningar

 

Historia HT 2018                                          klass:8A,8B

 

Tisdag

Onsdag

Torsdag

V 37

Napoleon 338-339. prezi

Intro Industriella revolutionen

föreläsning

Industriella revolutionen s. 222-225

s.222-237

 

V 38

Industriella revolutionen s.226-227

Industriella revolutionen S228-233

Industriella revolutionen S228-233

V 39

Industriella revolutionen s.234-237

1800-talet Europa s.241-243

Wienkongressen

Prov – Industriella revolutionen

V 40

1800-talet Europa – Politiska ideologier

 

Sverige blir ett industriland s.257-259

Sverige blir ett industriland s.260-263

V 41

Klassbyte

Napoleon 338-339. prezi

Intro Industriella revolutionen

föreläsning

Industriella revolutionen s. 222-225

s.222-237

 

V 42

Industriella revolutionen s.226-227

Industriella revolutionen S228-233

Industriella revolutionen S228-233

V 43

Industriella revolutionen s.234-237

1800-talet Europa s.241-243

Wienkongressen

1800-talet Europa – Politiska ideologier

 

V 44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

V 45

Prov – Industriella revolutionen

Sverige blir ett industriland s.257-259

Sverige blir ett industriland s.260-263

Föreläsning Napoleon: https://prezi.com/nuusmh43t44m/napoleon/

Tidslinjen 25 och framåt - https://prezi.com/kj-idodph4nx/amerikanska-och-franska-revolutionen/

Industrialismen föreläsning: https://prezi.com/fqn2c6aqte6w/industriella-revolutionen/

 

 https://prezi.com/gyzspdoec1ch/industrialiseringen/

 

BEDÖMNING

Detta kommer bedömas - Din förmåga att: - beskriva och förklara orsaker till och konsekvenser av revolutionerna - dra slutsatser om levdnadsvillkor och förändringar i samhället - se samband mellan olika händelser - använda historiska fakta och begrepp

Examinationer

Industriella revolutionen - skriftligt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia 7-9 unikum

F
E
C
A
2
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av industriella revolutionen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av industriella revolutionen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Industriella revolutionen.
4
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
5
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven kan beskriva utvecklingen från industriella revolutionen till modern tid och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan beskriva utvecklingen från industriella revolutionen till modern tid och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan beskriva utvecklingen från industriella revolutionen till modern tid och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
7
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
8
Historiska begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.