Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och algebra åk 7, kap 3 och 4

Skapad 2018-06-18 10:48 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar i x-boken kapitel 3 och 4.
Grundskola 7 Matematik
Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda.

Innehåll

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 

 • beräkna och se samband mellan sträcka, tid och hastighet
 • skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • avläsa, förstå och rita stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram
 • förstå begreppen median, typvärde och medelvärde samt kunna använda dessa vid beräkningar
 • lära dig att omvandla olika tids- och längdenheter (exempelvis från meter till kilometer) för att kunna göra jämförelser mellan dessa
 • hantera räknesätten i rätt ordning
 • teckna uttryck med flera räknesätt
 • tolka och beskriva numeriska och algebraiska uttryck
 • skapa och beskriva logiska mönster
 • metoder att lösa ekvationer
 • kunna använda ekvationer för att lösa matematiska problem
 • förklara och motivera lösningar

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter provet.

De förmågor som bedöms på detta avsnitt är

Problemlösningsförmåga; Tolka och förstå problem, Välja och använda strategier och metoder, Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt

Begreppsförmåga; Kunskap om matematiska begrepp

Procedurförmåga; Algebra, Statistik

Resonemangsförmåga; Föra och följa matematiska resonemang

Kommunikationsförmåga; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, Matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: