Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-06-18 11:10 i Tunets skola Borlänge
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Kunskaper i historia ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Detta arbetsområde handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi

- Vi kommer se på filmer.

- Läsa i läroboken.

 - Vi samtalar och reflekterar.

- Ni kommer få uppgifter att arbeta med.

- Vi kommer också arbeta med informationssökning och källkritik.

Det här ska du kunna:

-Kunna beskriva hur levnadsvillkoren för män, kvinnor och barn såg ut på Stormaktstiden och kunna jämföra detta med hur det ser ut i samhället idag.

-Kunna förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

-Kunna använda källor av olika slag och samla och bearbeta information.

Vi kommer att ta upp:

-Att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

-Några svenska kungar, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Karl XI och karl XII samt drottning Kristina.

-Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag.

-Vasaskeppet

-Vilken del Sverige hade i trettioåriga kriget.

-Häxprocesser

-Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

-Förklara ord och begrepp från den här tiden.

Jag kommer att bedöma:

-Din förmåga att jämföra levnadsvillkoren på Stormaktstiden med hur det är idag.

-Din förmåga att förklara hur händelser på Stormaktstiden har påverkat hur vi har det idag.

-Din förmåga att använda historiska källor, samt hur du sorterar och bearbetar information.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: