Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2018-06-18 11:22 i Tunets skola Borlänge
Stormaktstiden är slut. Befolkningen ökar, vetenskapliga upptäckter görs och yttrandefriheten gör sitt intåg i Sverige. Sakta börjar det moderna Sverige att ta form.
Grundskola 6 Historia
Frihetstid, envälde och ett allt mer befolkat Sverige.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

 • Du ska kunna berätta om Sverige under frihetstiden
 • Du ska visa att du kan göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor. Jämförelser samhällsskikt, och jämförelser tidsåldrar.     
 • Du ska kunna berätta om vetenskap under denna tidsperiod
 • Du ska kunna beskriva de största förändringarna under perioden
 • Du ska kunna förklara begrepp som vi använder under arbetsområdet

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta gemensamt:
* titta på film
* diskutera likheter och skillnader mellan olika tidsåldrar

* gruppdiskussioner - jämförelser och resonemang om likheter och skillnader i historiska tidsåldrar

Vi kommer att arbeta enskilt:
* läsa och arbeta med historieboken

*arbete med olika uppgifterJag kommer att bedöma...

...din förmåga att

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 
-  att söka och värdera information
- att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: