Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, åk 5 Knappekullaskolan 2018/2019

Skapad 2018-06-18 11:24 i Knappekullaskolan Lerum
Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar. Naturvetenskapligt arbetssätt.
Grundskola 5 Kemi
Vad består allting egentligen av och hur är allting uppbyggt? I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att fundera över och försöka förklara vad allting omkring oss egentligen är uppbyggt av. Du kommer även att få möjlighet att lära dig mer om vad det innebär att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt genom att utföra och dokumentera ett enkelt experiment i kemi.

Innehåll

Konkreta mål


- Du skall kunna vara med och diskutera under lektionerna.
- Du skall kunna genomföra enkla laborationer, samt ställa en hypotes.
- Du skall vara aktiv och dokumentera under lektionerna.
- Du skall kunna förstå och förklara begreppen atom, molekyl, grundämne och kemisk förening.

 

Bedömningsform

Du kommer visa att du kan genom att:
- du deltar i diskussioner och samtal.
- du genomför och dokumenterar en undersökning i text och bild.
- skriftligt eller muntligt förklara de olika begreppen.

 

Arbetssätt

 • Vi samtalar och diskuterar frågor om vad allting i vår omgivning är uppbyggt av.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi genomför och dokumenterar en undersökning i text och bild.
 • Vi tränar på att förklara begreppen atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kol, syre, väte, koldioxid, vatten och syrgas.
 • Vi tränar även på de kemiska beteckningarna O=syre, H=väte och C=kol samt H2O, CO2 och O2.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: