Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2018-06-18 12:35 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Åk 4: Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter och studera kartor. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. 

Du kommer också att få arbeta individuellt och i grupp med att skriva och rita om olika landskap i Sverige. Du kommer även att få studera Sveriges landskap lite extra och redovisa för dina kamrater om vad du lärt dig.

Vi ser serien "Geografens testamente" Sverigeresan och diskuterar vad vi ser i serien.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja ut vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi 1
Du känner till landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn på 1-12 utav Sveriges landskap.
Du kan namn på fler än hälften av Sveriges landskap.
Du kan namn och läge på minst hälften av landskapen i Sverige.
Du kan namn och läge på de 25 landskapen i Sverige
Namngeografi 2
Du tränar fortfarande på namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, största havet, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, största havet, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på 2 berg, 5 städer, 2 hav och 5 sjöar och andra vattendrag samt 2 öar.
Kartkunskap 1
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
 • Ge  E 6
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av en vuxen/kamrat.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Och du kan förklara för en kamrat hur det fungerar.
Kartkunskap 2
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om väderstrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Geografiska begrepp 1
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, län, kommun, landsting, tätort och stad. Du skall även känna till begrepp som inlandsisen, flyttblock och rullstensås.
 • Ge  E 6
Du kan förklara 1-2 av de geografiska begreppen.
Du kan förklara 3-4 av de geografiska begreppen.
Du kan förklara 5-6 de geografiska begreppen.
Du kan förklara ytterligare geografiska begrepp.
Geografiska begrepp 2
Du ska veta var Norrland, Svealand och Götaland ligger i Sverige. Du ska dessutom ge exempel på ett landskap och en stor stad som ligger i varje landsdel.
Du tränar fortfarande på indelningen av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand på kartan. Du kan med hjälp av vuxen nämna en stad i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på ett landskap och en stor stad som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på 3 landskap och 3 stora städer som ligger i varje landsdel.
Du vet indelningen på kartan av Sverige; Norrland, Götaland och Svealand. Ge exempel på fler än 3 landskap och fler än 3 stora städer som ligger i varje landsdel.
Allmän kunskap om Sveriges statsskick, befolkning, naturtillgångar och religion
Du ska veta att Sverige är en monarki och att vi lever i en demokrati. Du skall känna till vilka de vanligaste naturtillgångarna är, vad Sverige importerar och exporterar, vilka religioner Sverige har, befolkning och arbetstillfällen i Sverige.
Du tränar fortfarande på den allmänna kunskapen om Sverige
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv.
Du har goda kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv. och kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges statsskick, religion, naturtillgångar osv. och kan dra egna slutsatser i våra diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: