Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2018-06-18 12:50 i Håsta skola Hudiksvall
Planering för 2012-2013
Grundskola 2 – 3 Engelska
Engelska åk 1

Innehåll

Mål:

Syftet med undervisningen i ämnet är att eleven i slutet av skolår 6 skall kunna tala och samtala i olika sammanhang.
Centralt innehåll för undervisningen är vardagliga fraser, för eleven sen tidigare kända sånger, ramsor och lekar.

 • jobba med enkla engelska ord som förkommer i vardagliga situationer
 • lyssna på engelska texter
 • sånger och ramsor
 • enkel grammatik
 • svara med hela meningar
 • enkla presentationer

Hur kommer du att få lära dig:

I klassrummet kommer du att få:

 • lyssna på sånger, ramsor och texter på engelska
 • sjunga och prata på engelska
 • lära dig många nya ord på engelska
 • lära dig veckodagar och månader på engelska
 • räkna på engelska
 • lära dig läsa ord på engelska
 • titta på korta filmer (Pick a color, my little english zone)

Vi kommer att jobba med:

 • Hälsningsfraser
 • siffror
 • färger
 • veckodagar
 • djur
 • kroppen
 • jul
 • månader och årstider
 • kläder
 • frukter
 • familjen

 

DETTA SKA BEDÖMAS

 • Din förståelse för språket som helhet
 • Din delaktighet under lektionenerna
 • Din förmåga och visade intresse för att utrycka dig på engelska med enkla ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska 1-6

Bedömningsmatris i engelska år 1-6

Kriterier
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
Du kan förstå enstaka ord och meningar, utföra enkla uppmaningar.
Du förstår engelskt tal i ett lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du kan förstå korta berättelser på engelska.
Du förstår talad engelska och visar detta genom att svara på frågor och delta i samtal.
Du förstår talad engelska och visar detta genom att svara på frågor och delta i samtal, samt reflekterar över det hörda.
Tala och samtala
Göra enkla presentationer på engelska. Uttala och använda enkla ord och fraser.
Du kan använda kortare vardagsfraser med ett tydligt engelskt uttal. Du kan ställa och svara på frågor.
Du kan delta i enkla samtal om vardagliga ämnen. Genomföra enklare intervjuer. Ditt uttal är tydligt.
Du deltar i samtal på engelska och kan göra dig förstådd. Du kan formulera om dig när du inte hittar rätt ord.
Läsa
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner. Du kan förstå ord och fraser i närmiljön.
Du kan läsa och förstå texter som anknyter till närmiljön och enkla dialoger.
Du kan läsa och förstå texter om intressen, aktiviteter, personer.
Du kan läsa och förstå texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
Skriva
Du kan skriva enstaka ord och korta meddelanden.
Du kan skriva sammanhängande enkla dialoger.
Du kan skriva berättelser om dig själv och händelser i närmiljön.
Du kan skriva sammanhängande berättelser och beskrivningar. Du kan använda basgrammatiken korrekt. Du kan anpassa språket efter vilken mottagaren är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: