Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner

Skapad 2018-06-18 13:17 i Heby skola F-6 Heby
Vi bygger hållfasta och stabila konstruktioner.
Grundskola 5 Teknik
Vi bygger hållfasta och stabila konstruktioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera olika tekniska lösningar
 • konstruera en hållfast byggnad(modell)
 • använda olika tekniska begrepp

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • bygga hållfasta konstruktioner
 • resonera kring materialval
 • använda olika tekniska begrepp

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • diskutera olika material
 • prova olika konstruktionsmodeller
 • bygga en modell av en byggnad
 • träna oss att använda tekniska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: